Asiakas etusijalla 

Asiakkaan näkökulmasta vastuullisuus merkitsee aktiivista kuuntelua, yhdessä kehittämistä sekä odotuksiin vastaamista – ja niiden ylittämistä. Olemme olemassa asiakkaitamme varten.

Pidämme asiakkaan kannalta olennaisina asioina toimintamme turvallisuutta, toimitusvarmuutta ja täsmällisyyttä. Keskeistä on myös ajantasainen tiedottaminen ja tiivis vuoropuhelu palvelujen kehittämisessä.

Teemme työtä ja uudistamme toimintaamme, jotta voimme palvella kuluttaja- ja yritysasiakkaitamme entistä paremmin. Haluamme tuottaa korkealaatuisia, innovatiivisia ja houkuttelevia palveluita.

Asiakas liiketoiminnan keskiössä

VR panostaa matkustuskokemukseen kehittämällä palvelua junissa ja myyntikanavissa, täsmällisyyttä ja poikkeustilanteiden hallintaa sekä uusimalla kalustoa ja hinnoittelua.

VR Transpoint keskittyy luotettavien ja tehokkaiden logistiikkaratkaisujen rakentamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaan arkea helpottavat ja liiketoimintaa tukevat kokonaisratkaisut syntyvät, kun VR Transpoint ymmärtää yhä paremmin toimialatarpeita.

VR Kunnossapito vastaa asiakkaiden odotuksiin panostamalla raidekaluston kunnossapidon laatuun ja kustannustehokkuuteen.

Liiketoimintayksiköihin ja niiden kehitystoimenpiteisiin voit tutustua tarkemmin VR:n ja VR Transpointin omilla verkkosivuilla tai lukemalla sähköistä vuosiraporttiamme.