Melu ja tärinä

Kiinnitämme huomiota liikenteen meluun ja tärinään, sillä ne aiheuttavat terveyshaittoja ja heikentävät elinympäristön viihtyisyyttä.

Rautatieliikenteessä melua aiheuttavat veturin moottorit ja puhaltimet, kiskon ja pyörän välinen vierintämelu sekä suurilla nopeuksilla myös ilmanvastuksesta aiheutuva melu.

Ratapihoilla melua syntyy vaunujen järjestelytyöstä ja veturin moottoreista sekä vaihtotöiden turvallisuuden takia annettavista äänimerkeistä eli vihellinopasteista.

Pyörien sorvaus vähentää melua

Haitallisen vierintämelun syntymiseen vaikuttavat ratarakenteet, pyörien kunto ja junan nopeus. Liikennevirasto vastaa ratarakenteista ja VR Group kalustonsa kunnosta.

Kiskon ja pyörän pintojen tasaisuudella on suuri vaikutus vierintämeluun. Kun sekä kiskon että pyörän pinta ovat tasaiset, voi melu olla jopa 10 desibeliä alhaisempi kuin kuluneilla osilla.

Vähennämme vierintämelua vaihtamalla vialliset pyörät uusiin tai sorvaamalla pyöristä kolinaa aiheuttavat lovet pois. Tämä onnistuu myös kaluston muutostöiden ja uusimisen myötä.

Raskaat tavarajunat aiheuttavat tärinää

Tavaraliikenteessä vaunun pyöränkehälle syntynyt lovi voi aiheuttaa junan kulkiessa iskumaisen äänen. Olemme kouluttaneet henkilöstöä tunnistamaan lovipyörät.

Raskaat tavarajunat aiheuttavat myös tärinää kulkiessaan pehmeille maa-alueille rakennetuilla raiteilla. Olemassa olevilla radoilla tärinää voidaan torjua rajoittamalla tavarajunan nopeutta.