Hallintoneuvosto

VR-Yhtymän hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätöksiä noudattaen. 

Hallintoneuvosto antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista, käsittelee talous- ja vuosisuunnitelmat sekä antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto myös päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista.

 

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto

Jäsenet

Simon Elo, puheenjohtaja (sin)
Touko Aalto (vihr)
Thomas Blomqvist (rkp)
Lauri Ihalainen (sd)
Kalle Jokinen (kok)
Timo Korhonen (kesk)
Joonas Leppänen (vas)
Arto Pirttilahti (kesk)
Eero Reijonen (kesk)
Katja Taimela (sd)
Ville Tavio (ps)
Raija Vahasalo (kok)

Henkilöstöjärjestöjen edustajat

Puheenjohtaja Tero Palomäki, Veturimiesten liitto ry
Puheenjohtaja Teppo Järnstedt, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava ry
Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto ry
Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry

Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.