Ansvar

Ansvar

VR Group spelar en viktig roll i det finländska samhället. Ansvaret utgör grunden för vår verksamhet och är en av våra värderingar.

I vår koncern innebär ansvar att vi tar hand om kunderna, personalen, miljön, säkerheten, ekonomin och anskaffningarna.

Ur kundens perspektiv är det viktigt att det är säkert att resa, att tågtrafiken fungerar punktligt och att kunderna erbjuds aktuell information.

Ekonomiskt ansvar skapar grunden för styrning av ekonomin. Vi arbetar på ett högklassigt sätt tillsammans med affärsverksamheterna och strävar efter att skapa lönsam tillväxt.

Ansvar som en del av det dagliga arbetet

Med tanke på personalen är det viktigt för VR Group att vara en bra arbetsgivare. Detta innebär att vi utvecklar ledningen och chefsarbetet kontinuerligt.

Anskaffningsenheten ansvarar för att koncernen gör ansvarsfulla anskaffningar samt säkerställer att underleverantörerna väljs och arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

I säkerhetsarbetet är det viktigast att minimera säkerhetsriskerna och utveckla säkerhetskulturen.

Med tanke på miljöansvar är det viktigt att minska energiförbrukningen och de skadliga utsläppen inom koncernens alla affärsområden.

I VR Group är ansvaret en del av den dagliga verksamheten och varje anställds arbete.