Lataa valitut sivut PDF-tiedostona

 • Vuosiraportti 2013
  • VR Group
   • Toimitusjohtajan katsaus
   • Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat
   • Arvot ja strategia
   • Liiketoiminta lyhyesti
   • Toimintaympäristö
    • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
   • Avainluvut
  • Liiketoiminta
   • Matkustajaliikenne
    • Merkittävimmät tapahtumat
    • Pohjolan Liikenne
    • Avecra
   • Logistiikka
    • Merkittävimmät tapahtumat
   • Infra
    • Merkittävimmät tapahtumat
  • Vastuullisuus
   • Asiakas
    • Asiakasjohtaminen
   • Henkilöstö
    • Merkittävimmät tapahtumat
    • Tulevaisuudennäkymät
    • Henkilöstöjohtaminen
   • Talous
    • Talousjohtaminen
   • Turvallisuus
    • Merkittävimmät tapahtumat
    • Avainluvut
    • Turvallisuusjohtaminen
   • Ympäristö
    • Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus
    • Maaperä
    • Siisteys ja järjestys
    • Jätehuolto
    • Ympäristöjohtaminen
   • GRI-taulukko
  • Hallinto
   • Hallintoneuvosto
   • Hallitus
   • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
   • Johtoryhmän jäsenet
   • Taloudellinen raportointi
   • Kannustinjärjestelmät
   • Tilintarkastus
   • Riskienhallinta
  • Toimintakertomus
   • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
   • Olennaiset tapahtumat tilikaudella
   • Markkinatilanne ja toimintaympäristö
   • Investoinnit ja kalustohankinnat
   • Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
   • Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
   • Henkilöstö
   • Palkitseminen
   • Johto ja tilintarkastus
   • Turvallisuus
   • Ympäristö
   • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
   • Alkaneen vuoden näkymät
   • Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
   • Tilinpäätös, taulukot, liitteet
    • Konsernin tuloslaskelma
    • Konsernin tase
    • Konsernin rahoituslaskelma
    • Emoyhtiön tuloslaskelma
    • Emoyhtiön tase
    • Emoyhtiön rahoituslaskelma
    • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
    • Liite 1-4
    • Liitteet 5-6
    • Liitteet 7-11
    • Liite 12
    • Liite 13
    • Liitteet 14-16
    • Liitteet 17-18
    • Liitteet 19-21
    • Liitteet 22-23
   • Tilintarkastuskertomus
   • Hallintoneuvoston lausunto
  • Vastuullisuus
   • Ympäristö
   • Kiertotalous
   • Turvallisuus
   • Asiakaskokemus
   • Työntekijäkokemus

Muodostetaan pdf:ää 0%

Ole hyvä ja odota.

Keskeytä

Valmis

PDF valmis.

Virhe

On tapahtunut virhe

Jaa tämä keräilykori sähköpostitse.

Peruuta