• Tapahtumia aikajanalla
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Yksityisraiteiden verkkoselostus
 • Kupittaa–Turku-ratahanke
 • Dr19-veturi
 • Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • Hankinta
 • Sijoittajalle
 • Lataa valitut sivut PDF-tiedostona

  • Vuosiraportti 2013
   • VR Group
    • Toimitusjohtajan katsaus
    • Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat
    • Arvot ja strategia
    • Liiketoiminta lyhyesti
    • Toimintaympäristö
     • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
    • Avainluvut
   • Liiketoiminta
    • Matkustajaliikenne
     • Merkittävimmät tapahtumat
     • Pohjolan Liikenne
     • Avecra
    • Logistiikka
     • Merkittävimmät tapahtumat
    • Infra
     • Merkittävimmät tapahtumat
   • Vastuullisuus
    • Asiakas
     • Asiakasjohtaminen
    • Henkilöstö
     • Merkittävimmät tapahtumat
     • Tulevaisuudennäkymät
     • Henkilöstöjohtaminen
    • Talous
     • Talousjohtaminen
    • Turvallisuus
     • Merkittävimmät tapahtumat
     • Avainluvut
     • Turvallisuusjohtaminen
    • Ympäristö
     • Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus
     • Maaperä
     • Siisteys ja järjestys
     • Jätehuolto
     • Ympäristöjohtaminen
    • GRI-taulukko
   • Hallinto
    • Hallintoneuvosto
    • Hallitus
    • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
    • Johtoryhmän jäsenet
    • Taloudellinen raportointi
    • Kannustinjärjestelmät
    • Tilintarkastus
    • Riskienhallinta
   • Toimintakertomus
    • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
    • Olennaiset tapahtumat tilikaudella
    • Markkinatilanne ja toimintaympäristö
    • Investoinnit ja kalustohankinnat
    • Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
    • Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
    • Henkilöstö
    • Palkitseminen
    • Johto ja tilintarkastus
    • Turvallisuus
    • Ympäristö
    • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
    • Alkaneen vuoden näkymät
    • Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
    • Tilinpäätös, taulukot, liitteet
     • Konsernin tuloslaskelma
     • Konsernin tase
     • Konsernin rahoituslaskelma
     • Emoyhtiön tuloslaskelma
     • Emoyhtiön tase
     • Emoyhtiön rahoituslaskelma
     • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
     • Liite 1-4
     • Liitteet 5-6
     • Liitteet 7-11
     • Liite 12
     • Liite 13
     • Liitteet 14-16
     • Liitteet 17-18
     • Liitteet 19-21
     • Liitteet 22-23
    • Tilintarkastuskertomus
    • Hallintoneuvoston lausunto
     • Tapahtumia aikajanalla
     • VR Kaupunkiliikenne
      • Yksityisraiteiden verkkoselostus
      • Kupittaa–Turku-ratahanke
      • Dr19-veturi
     • Hallintoneuvosto
     • Riskienhallinta
     • Sisäpiirihallinto
     • Tilintarkastus
     • Sisäinen tarkastus
     • Palkitseminen
     • Yhtiöjärjestys
    • Sijoittajalle
     • Toimitusjohtajan katsaus
     • Näkymät
     • Avainluvut
     • Taloudellinen tiedottaminen
     • Rahoitus
      • Rahoitusriskien hallinta
      • Joukkovelkakirjalainat
      • Vihreä rahoitus
      • Luottoluokitus
     • Julkaisut
     • Strategia
   • Vastuullisuus
    • Ympäristö
    • Kiertotalous
    • Turvallisuus
    • Asiakaskokemus
    • Työntekijäkokemus
    • Hankinta

  Muodostetaan pdf:ää 0%

  Ole hyvä ja odota.

  Keskeytä

  Valmis

  PDF valmis.

  Virhe

  On tapahtunut virhe

  Jaa tämä keräilykori sähköpostitse.

  Peruuta