• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Alkaneen vuoden näkymät

  Euroopan talouden epävakaa tilanne luo yhä epävarmuutta markkinoille. VR-konsernin liiketoiminnan positiivinen kehitys on jatkunut myös vuoden 2014 alussa ja sen odotetaan jatkuvan koko vuoden haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Matkustajaliikenteessä panostetaan matkustajamäärien kasvattamiseen sekä yhä parempaan asiakaskokemukseen. Logistiikan näkymät vuodelle 2014 ovat vahvasti sidottu teollisuuden kasvunäkymiin. Kasvunäkymiin vaikuttavat vahvasti kotimaan, mutta myös lähialueiden, varsinkin Venäjän ja Baltian suhdanteiden kehitys.

  Toiminnan tehostamista jatketaan määrätietoisesti ja samalla pyritään aktiivisesti hakemaan uusia kasvumahdollisuuksia nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa. Infran ratamarkkinoiden odotetaan säilyvän Suomessa kohtuullisella tasolla, kuitenkin kilpailu kiristynee rakennusalan laskusuhdanteen ja infra-alan yleisen tilanteen johdosta. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat vuoden 2014 avaavan työkannan ja tiedossa olevien urakkakilpailujen valossa. Erityisesti vuonna 2013 käynnistetty liiketoiminnan kehitysohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta.

  Konsernin rahoitusasema on edelleen vahva. Tulevat erittäin mittavat kalustoinvestoinnit tulevat heikentämään sitä jonkin verran.