• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 7 Konsernin merkittävimpien toimialojen liikevoitot (1 000 €)
  2013 2012
  Matkustajaliikenne 33 159 21 093
  Logistiikka 12 977 29 295
  Infrarakentaminen 8 295 -5 672
  Muut 16 161 7 641
  8 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Osinkotuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 3 967 2 768
  Muilta 18 14 232 176
  Osinkotuotot yhteensä 18 14 4 199 2 944
  Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
  Saman konsernin yrityksiltä 436 275
  Omistusyhteysyrityksiltä 129 174 129 174
  Muilta 316 143 316 143
  Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 256 412
  Omistusyhteysyrityksiltä -5 0 -5 5
  Muilta 2 668 3 002 2 563 1 758
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
  Saman konsernin yrityksille 0 0 300 977
  Arvonalentumiset pysyvien vastaajien sijoituksista -30
  Muille 3 036 1 696 2 474 1 019
  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 121 1636 5 121 3 716
  9 Satunnaiset erät (1 000 €)
  Saadut konserniavustukset 5 998 8 272
  Annetut konserniavustukset 0 -4 166
  Yhteensä 5 998 4 106
  10 Tilinpäätössiirrot (1 000 €)
  Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Emoyhtiö
  2013 2012
  Poistoeron muutos (lis. +, väh. -) 60 582 40852
  Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan
  pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
  11 Välittömät verot (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Tuloverot satunnaisista eristä 0 0
  Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 1 626 1 986
  Tuloverot edellisiltä tilikausilta -49 82 0
  Laskennalliset verot 3 009 11 476
  Yhteensä 4 586 13 462 82 0