• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta

  Vuoden aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

  Kansainvälisesti vuosi oli junaliikenteelle kuitenkin synkkä. Lyhyen ajan sisään touko-heinäkuussa tapahtui ensin kaksi vakavaa onnettomuutta vaarallisten aineiden kuljetuksissa Belgiassa ja Kanadassa. Loppuvuonna tapahtui suuria onnettomuuksia myös Ranskassa, Espanjassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.

  VR Groupin vaihtotöiden turvallisuuteen puututtiin tehostetusti keväällä 2013

  Vaikka vaihtotöissä tapahtuneiden turvallisuuspoikkeamien määrä on alentunut aiemmista vuosista, poikkeamien määrä on edelleen liian korkealla tasolla. Turvallisuuspoikkeamien vähentämiseksi sovittiin vaihtotöiden osalta toiminnallisia muutoksia ilmajarrujen ja pysäytyskenkien käyttöön. Kehitys on ollut hyvää, mutta parannettavaa on edelleen.

  Asiakasturvallisuuden kannalta tärkeä vartiointisopimus kilpailutettiin vuoden 2012 lopussa ja se tuli voimaan keväällä 2013. Entisten monien eri toimijoiden tilalle tuli yksi valtakunnallinen palveluntarjoaja. Valvontakohteiden sopimuksia on uusittu vähän kerrallaan, pääosa tehtiin vuonna 2013.

  Mukana suuronnettomuusharjoituksissa

  VR osallistui vuoden 2013 aikana ratapihojen suuronnettomuusharjoituksiin Kouvolassa, Tampereella, Kokkolassa, Oulussa ja Vainikkalassa. Päävastuussa harjoituksen toteuttamisessa on alueellinen pelastuslaitos tiiviissä yhteistyössä VR:n kanssa. Kaikki harjoitukset vietiin läpi sujuvasti ja rautatietoimijoiden yhteistyö onnettomuustilanteissa todettiin hyvin toimivaksi. 

  Liikenteen turvallisuusvirasto auditoi VR-Yhtymä Oy:n rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmän lokakuun lopussa. Auditointi painottui häiriö- ja muutostilanteiden sekä alihankintojen riskienhallintaan. Riskienhallinnan todettiin yleisesti olevan hyvällä tasolla, mutta auditoinnissa kirjattiin kuitenkin muutamia kehittämissuosituksia ja poikkeamia.  


  Suojavaatteet uusittiin

  Sisäisesti yksi vuoden 2013 aikana työllistäneimmistä projekteista oli suojavaatteiden uusiminen. Liikenneviraston määräyksen mukaisesti suojavaatteista tuli poistaa oranssi väri, jota saa jatkossa käyttää rautatiealueella ainoastaan turvamiesten vaatetuksessa. Suojavaatteiden mitoitusten ja talvivaatteiden lämpöominaisuuksien kanssa ilmeni ongelmia, joten projektin lopputulos ei ollut täysin onnistunut. Havaitut virheet korjattiin ja niiden perusteella on tehty korjaavia määrittelyjä tulevia vastaavan kokoluokan projekteja varten.