• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuus

  Turvallisuus

  Vuonna 2013 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

  Lue lisää

  Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat

  Lue lisää

  Avainluvut

  Tulevaisuudennäkymät

  • Turvallisuuden merkittävä hanke on radio-ohjauksen käyttöönotto liikennepaikalta toiseen siirryttäessä. Riskienarviointia on tehty vuoden 2013 aikana yhdessä Liikenneviraston kanssa ja käytäntöön siirrytään vuoden 2014 aikana. Radio-ohjaus on ollut käytössä vaihtotöissä ratapihoilla jo usean vuoden ajan.

  • Liikenneturvallisuustehtävien peruskoulutukset siirtyivät VR Koulutuskeskuksesta Kouvolan seudun ammattiopistolle 1.1.2014. Koulutukset KSAO:ssa ovat edelleen tilaajalle räätälöityjä ja ne koostuvat sekä viranomaismääräysten mukaisesta sisällöstä että sopimuksen mukaisesta asiakkaan omasta sisällöstä. Kertauskoulutukset jäävät edelleen VR-konsernin toteutettavaksi.

  • EU:n rautatieliikenteen yhteentoimivuuden edellyttämä liikennöintiä koskevan sääntelyn muutos toteutetaan Suomessa vuosina 2014–15. Muutoksen keskeisenä sisältönä on siirtyminen toimintaa ohjaavista viranomaismääräyksistä rautatiealan toimijoiden omaan ohjeistukseen. Muutos vaatii laajaa yhteistyötä VR-Yhtymä Oy:n ja Liikenneviraston kesken.