Turvallisuus

Turvallisuus

Vuonna 2013 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Vuoden aikana ei sattunut yhtään matkustajien tai henkilökunnan kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta juna- tai vaihtotyöliikenteessä.

Lue lisää

Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat

Lue lisää

Avainluvut

Tulevaisuudennäkymät

  • Turvallisuuden merkittävä hanke on radio-ohjauksen käyttöönotto liikennepaikalta toiseen siirryttäessä. Riskienarviointia on tehty vuoden 2013 aikana yhdessä Liikenneviraston kanssa ja käytäntöön siirrytään vuoden 2014 aikana. Radio-ohjaus on ollut käytössä vaihtotöissä ratapihoilla jo usean vuoden ajan.

  • Liikenneturvallisuustehtävien peruskoulutukset siirtyivät VR Koulutuskeskuksesta Kouvolan seudun ammattiopistolle 1.1.2014. Koulutukset KSAO:ssa ovat edelleen tilaajalle räätälöityjä ja ne koostuvat sekä viranomaismääräysten mukaisesta sisällöstä että sopimuksen mukaisesta asiakkaan omasta sisällöstä. Kertauskoulutukset jäävät edelleen VR-konsernin toteutettavaksi.

  • EU:n rautatieliikenteen yhteentoimivuuden edellyttämä liikennöintiä koskevan sääntelyn muutos toteutetaan Suomessa vuosina 2014–15. Muutoksen keskeisenä sisältönä on siirtyminen toimintaa ohjaavista viranomaismääräyksistä rautatiealan toimijoiden omaan ohjeistukseen. Muutos vaatii laajaa yhteistyötä VR-Yhtymä Oy:n ja Liikenneviraston kesken.