• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Markkinatilanne ja toimintaympäristö

  Teollisuuden rakennemuutos eli teollisuuden pakeneminen Suomesta sekä avaintoimialojen kehitysnäkymät Suomessa ja lähialueilla vaikuttivat etenkin logistiikan liiketoiminnan kehitykseen.

  Matkustajaliikenteessä suhdannemuutosten vaikutus oli lievempi, mutta se näkyi kuitenkin matkustajamäärien ja liikevaihdon kehityksessä. Infrayhtiö VR Track toimii täysin kilpaillussa ympäristössä ja onnistui voittamaan useita merkittäviä urakoita vuonna 2013.

  Henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle raideliikenteessä ja siihen liittyvä EU-lainsäädäntö vaikuttavat VR-konsernin toimintaan. Kilpailu on nähtävä myös laajemmin, sillä matkustajaliikenteessä juna kilpailee jo nyt muiden liikennöintimuotojen, erityisesti yksityisautoilun kanssa.

  Liikenne- ja viestintäministeriö jatkoi kuluneena vuonna VR:n kaukoliikennesopimusta vuoteen 2024. Sopimuksen ehtona on muun muassa VR:n sitoutuminen mittaviin kalustoinvestointeihin. 

  Matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja matkustustottumukset, väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen väylästöjen ja liikennepalveluiden kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys. Palveluiden kysyntään vaikuttaa myös hinnoittelu, täsmällisyys sekä koko matkustusprosessin sujuvuus ja helppous. 

  Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto. Rataverkon kunto vaikuttaa junaliikenteen kehittämiseen ja sen kilpailukykyyn muihin liikennöintimuotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja ylläpitoon näkyvät merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja täsmällisyydessä että infrarakentamisen liiketoiminnassa.

  Pääosin yksiraiteinen ja osin heikkokuntoinen rataverkko lisää junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen ja matkustusmukavuuteen.