• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallituksen toimintakertomus 2013

  VR-konsernin tulos vuonna 2013 oli hyvä. Kaikki liiketoimintayksiköt toimivat kannattavasti. Parantunut tulos osoittaa, että konsernissa tehdyt isot uudistukset ja tehostamistoimet tuottavat tulosta.

  Vuosi 2013 oli VR Groupille suurten investointien vuosi. Investointien kattaminen vaatii liiketoiminnalta riittävää tulosta ja koko konsernilta parempaa tehokkuutta. 

  Konsernissa aloitettiin vuoden aikana mittavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Työtä tehostamalla ja lähivuosien suuria eläköitymisiä hyödyntämällä henkilöstökuluja pienennetään 40 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 8 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Lähivuosina konsernista eläköityy 1700 henkeä, joiden tilalle rekrytoidaan noin tuhat uutta työntekijää. VR Groupissa työskenteli vuoden aikana keskimäärin 10 234 henkilöä. 

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6,3 %
  • Konsernin liikevoitto oli 70,6 (52,4) miljoonaa euroa
  • Matkustajaliikenteen markkinointi- ja hintakampanjat kasvattivat liikevaihtoa
  • VR Transpointin liikevoitto ja markkinaosuus kasvoivat
  • VR Trackin tulos nousi voitolle