• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallituksen esitys voittovarojen käsittelystä

  Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 270,5 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 10,7 miljoonaa euroa.


  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.


  Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.