• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 13 Sijoitukset (1 000 €)
  Konserni 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 0 -0 2319 2204 1685 3338 9545
  Lisäykset 0 -0 23 38499 38522
  Vähennykset 0 -0 -23 -17488 -17511
  Hankintameno 31.12. 0 -0 2319 2204 1685 24349 30557
  Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 2990 2990
  Osuus tuloksista 0 0 1097 1097
  Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 4087 0 0 0 4087
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 -0 6406 2204 1685 24349 34644
  Konserni 2012 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 0 0 2319 2204 1711 2036 8270
  Lisäykset 0 0 2 1302 1304
  Vähennykset 0 0 -29 -29
  Hankintameno 31.12. 0 0 2319 2204 1685 3338 9545
  Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 459 459
  Osuus tuloksista 0 0 2531 2531
  Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 2990 0 0 0 2990
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 5309 2204 1685 3338 12535
  Emoyhtiö 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
  Lisäykset 1 212 23 38 499 38 735
  Vähennykset -11 066 -10 609 0 -17 488 -39 163
  Hankintameno 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
  Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
  Emoyhtiö 2012 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 71 102 4 496 1 549 2 204 1 627 1 990 82 968
  Lisäykset 2 597 10 888 2 1 302 14 788
  Vähennykset -4 118 -3 205 -29 -7 353
  Hankintameno 31.12. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
  Kirjanpitoarvo 31.12. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
  VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.
  Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja
  Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Jälleenhankintahinta 24 257 3 317 24 257 3 317
  Kirjanpitoarvo 24 303 3 292 24 303 3 292
  Erotus -46 25 -46 25
  Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet
  Konsernin Emoyhtiön
  KONSERNIYRITYKSET omistusosuus-% omistusosuus-%
  AS VR-Track, Viro 100 0
  Finrail Oy, Helsinki 100 100
  Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
  OOO VR Transpoint, Venäjä 100 0
  Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
  Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
  PL Fleet Oy, Kirkkonummi 100 0
  Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
  Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
  Transpoint International (HU) Kft, Unkari 100 0
  VR Track Oy, Helsinki 100 100
  VR Track Sweden AB, Ruotsi 100 0
  ZAO ATV, Venäjä 100 0
  Avecra Oy, Helsinki 60 60
  Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
  Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4
  Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
  OSAKKUUSYRITYKSET
  Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
  Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
  Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
  Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
  SeaRail Oy, Helsinki 50 50
  Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
  Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
  Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3