13 Sijoitukset (1 000 €)
Konserni 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 0 -0 2319 2204 1685 3338 9545
Lisäykset 0 -0 23 38499 38522
Vähennykset 0 -0 -23 -17488 -17511
Hankintameno 31.12. 0 -0 2319 2204 1685 24349 30557
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 2990 2990
Osuus tuloksista 0 0 1097 1097
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 4087 0 0 0 4087
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 -0 6406 2204 1685 24349 34644
Konserni 2012 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 0 0 2319 2204 1711 2036 8270
Lisäykset 0 0 2 1302 1304
Vähennykset 0 0 -29 -29
Hankintameno 31.12. 0 0 2319 2204 1685 3338 9545
Kertyneet tulososuudet 1.1. 0 0 459 459
Osuus tuloksista 0 0 2531 2531
Kertyneet tulososuudet 31.12. 0 0 2990 0 0 0 2990
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 5309 2204 1685 3338 12535
Emoyhtiö 2013 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
Lisäykset 1 212 23 38 499 38 735
Vähennykset -11 066 -10 609 0 -17 488 -39 163
Hankintameno 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 1 781 1 549 2 204 1 623 24 303 89 975
Emoyhtiö 2012 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Yhteensä
Hankintameno 1.1. 71 102 4 496 1 549 2 204 1 627 1 990 82 968
Lisäykset 2 597 10 888 2 1 302 14 788
Vähennykset -4 118 -3 205 -29 -7 353
Hankintameno 31.12. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
Kirjanpitoarvo 31.12. 69 581 12 178 1 549 2 204 1 600 3 292 90 404
VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.
Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja
Konserni Emoyhtiö
2013 2012 2013 2012
Jälleenhankintahinta 24 257 3 317 24 257 3 317
Kirjanpitoarvo 24 303 3 292 24 303 3 292
Erotus -46 25 -46 25
Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet
Konsernin Emoyhtiön
KONSERNIYRITYKSET omistusosuus-% omistusosuus-%
AS VR-Track, Viro 100 0
Finrail Oy, Helsinki 100 100
Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
OOO VR Transpoint, Venäjä 100 0
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
PL Fleet Oy, Kirkkonummi 100 0
Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
Transpoint International (HU) Kft, Unkari 100 0
VR Track Oy, Helsinki 100 100
VR Track Sweden AB, Ruotsi 100 0
ZAO ATV, Venäjä 100 0
Avecra Oy, Helsinki 60 60
Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
OSAKKUUSYRITYKSET
Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
SeaRail Oy, Helsinki 50 50
Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3