• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstö

  Henkilöstö

  Vuoden aikana kehitettiin esimiestyötä, edistettiin työkykyä ja hyvinvointia sekä solmittiin uudet työehtosopimukset. Vastuu rautatiealan ammatillisesta koulutuksesta siirtyy Kouvolan Seudun Ammattiopistolle. 

  Esimiesindeksi oli kuluneena vuonna 3,57 (3,42 vuonna 2012). Henkilöstötutkimukseen vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (64 prosenttia vuonna 2012). Vastausprosentin kasvu kertoo, että työntekijät haluavat vaikuttaa ja osallistua työpaikkansa kehittämiseen.

  Lue lisää

  Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat

  Avainluvut

  Henkilöstötietoja (31.12.2013) 2013 2012 2011 2010 2009
  Työsuhteita alkoi 1) 718 928 796 664 587
  Työsuhteita päättyi 1) 3) 1 166 1 840 1 200 997 963
  Kokonaisvaihtuvuus 1), % 8,5 12,57 8,9 6,8 6,1
  Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2) 10 274 10 623 11 693 12 059 12 285
  Määräaikaiset työsuhteet 2) 204 171 95 159 286
  Ulkomailla työskentelevien määrä 531 498 517 452 275
  Keskimääräinen työsuhteen pituus 1), vuotta 19 20 20 21 21
  Sukupuolijakauma 1)
  miehiä, % 82 83 83 83 84
  naisia, % 18 17 17 17 16
  Eläkkelle jääneet 1)
  vanhuuseläke 445 432 501 441 431
  työkyvyttömyyseläke 62 59 88 101 104
  Sairauspoissaolo 1), % 5,3 5,5 6,3 5,8 5,6
  Keskimääräinen eläköitymisikä 1) 58,9 57,5 57,9 57,7 1) 57,8 1)

  1) Luvut eivät sisällä VR Trackin ja VR Transpointin ulkomaantoimintojen tietoja.
  2) VR Transpointin ulkomaantoimintojen työntekijöiden työsuhteet on laskettu toistaiseksi voimassa oleviksi, koska tietoja määräaikaisista työsuhteista ei ole kerätty.
  3) Luku sisältää Corenet Oy:n henkilöstön siirtymisen konsernin ulkopuolelle.

  Lue lisää

  Tulevaisuudennäkymät

  • Henkilöstön kehittämisen teemana on menestykseen vievä osaaminen ja kulttuuri. Organisaatiotason strategisen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen suunnitellaan toimintamalli. Esimiestyön kehittämisessä korostuvat muutosjohtamisen valmiudet. Konserninlaajuinen henkilöstötutkimus toteutetaan loppuvuodesta. Lisäksi laaditaan kolmivuotinen strategia työnantajakuvan kehittämiseksi.

  • Palkitsemisen kehittämistä jatketaan. Työn tavoitteena on löytää malleja, jotka vastaavat nykyistä paremmin erilaisten tehtäväryhmien työn luonnetta, esimerkiksi myyntityössä. Ammatillisen koulutuksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön VRKK:n toiminnan siirryttyä VR:n ulkopuolelle.

  Lue lisää >>