VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston lausunto

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto on päättänyt lausuntonaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistetaan ja että tilinpäätöksen osoittaman voiton suhteen toimitaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto toteaa, että sen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita on noudatettu ja että hallintoneuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2014

 

Kari Rajamäki, puheenjohtaja
Timo Korhonen, varapuheenjohtaja
Christina Gestrin
Pertti Hemmilä
James Hirvisaari
Inkeri Kerola
Merja Kuusisto
Asmo Maanselkä
Aino-Kaisa Pekonen
Oras Tynkkynen
Raija Vahasalo
Raimo Vistbacka