KONSERNIN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 1 1 421 153 740 1 437 766 165
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos -101 465 -2 004 115
Valmistus omaan käyttöön 40 264 874 29 503 385
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 323 505 2 128 101
Liiketoiminnan muut tuotot 2 48 764 801 61 440 431
Materiaalit ja palvelut 3 461 699 737 470 922 048
Henkilöstökulut 4 571 327 984 590 959 683
Poistot 5 120 588 525 117 760 156
Liiketoiminnan muut kulut 6 287 197 626 296 835 515
Kulut yhteensä 1 440 813 871 1 476 477 401
Liikevoitto 7 70 591 584 52 356 567
Rahoitustuotot ja -kulut 8 120 588 1 636 340
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 70 712 173 53 992 907
Välittömät verot 11 -4 585 827 -13 462 021
Vähemmistön osuus -816 214 -1 763 234
Tilikauden voitto 65 310 131 38 767 653