• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
  Liikevaihto 1 1 421 153 740 1 437 766 165
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
  varastojen muutos -101 465 -2 004 115
  Valmistus omaan käyttöön 40 264 874 29 503 385
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 323 505 2 128 101
  Liiketoiminnan muut tuotot 2 48 764 801 61 440 431
  Materiaalit ja palvelut 3 461 699 737 470 922 048
  Henkilöstökulut 4 571 327 984 590 959 683
  Poistot 5 120 588 525 117 760 156
  Liiketoiminnan muut kulut 6 287 197 626 296 835 515
  Kulut yhteensä 1 440 813 871 1 476 477 401
  Liikevoitto 7 70 591 584 52 356 567
  Rahoitustuotot ja -kulut 8 120 588 1 636 340
  Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 70 712 173 53 992 907
  Välittömät verot 11 -4 585 827 -13 462 021
  Vähemmistön osuus -816 214 -1 763 234
  Tilikauden voitto 65 310 131 38 767 653