• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN TASE (€) Liite 31.12.2013 31.12.2012
  VASTAAVAA
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 12 91 267 725 96 002 445
  Konserniliikearvo 1 864 171 3 163 471
  Aineelliset hyödykkeet 12 1 112 424 611 1 151 385 663
  Sijoitukset 13
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 406 190 5 309 098
  Muut sijoitukset 28 237 923 7 226 382
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1 240 200 619 1 263 087 059
  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 14 95 252 629 96 937 739
  Laskennallinen verosaaminen 15 2 253 430 6 237 746
  Pitkäaikaiset saamiset 15 465 089 6 739 040
  Lyhytaikaiset saamiset 15 205 189 019 193 711 347
  Rahoitusarvopaperit 16 243 806 938 161 065 405
  Rahat ja pankkisaamiset 21 486 691 45 917 099
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 568 453 795 510 608 375
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 808 654 414 1 773 695 434
  VASTATTAVAA
  Oma pääoma 17
  Osakepääoma 370 013 438 370 013 438
  Vararahasto 525 808 152 525 808 199
  Edellisten tilikausien voitto 528 102 045 490 018 548
  Tilikauden voitto 65 310 131 38 767 653
  Oma pääoma yhteensä 1 489 233 766 1 424 607 837
  Vähemmistöosuudet 5 166 120 15 058 232
  Konsernireservi
  Pakolliset varaukset 18 8 539 994 8 219 439
  Vieras pääoma 19
  Laskennallinen verovelka 70 036 861 71 007 132
  Pitkäaikainen vieras pääoma 691 667 1 044 109
  Lyhytaikainen vieras pääoma 234 986 006 253 758 684
  Vieras pääoma yhteensä 305 714 534 325 809 925
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 808 654 414 1 773 695 434