• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Johto ja tilintarkastus

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2013 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

  Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi edelleen Christer Granskog. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Maaret Heiskari, Antti Mäkelä ja Tuija Soanjärvi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jarmo Kilpelä ja Liisa Rohweder. Soili Suonoja ja Markku Tapio toimivat hallituksen jäseninä 20.3.2013 asti. Hallitus kokoontui 11 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 93.

  Hallituksen henkilöstövaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen ja jäseniksi Christer Granskog, Maaret Heiskari ja Jarmo Kilpelä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Mäkelä ja jäseniksi Riku Aalto, Tuija Soanjärvi ja Liisa Rohweder. Maaret Heiskari oli tarkastusvaliokunnan jäsen 20.3.2013 asti. Soili Suonoja ja Markku Tapio olivat henkilöstövaliokunnan jäseniä 20.3.2013 asti. Henkilöstövaliokunta kokoontui viisi kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 85. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 100.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12, ja hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Rajamäki. Yhtiökokousta seuranneessa hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Korhonen. 

  Hallintoneuvoston jäseninä olivat Christina Gestrin, James Hirvisaari, Sampsa Kataja (20.3.2013 saakka), Pertti Hemmilä (21.3.2013 lähtien), Inkeri Kerola, Merja Kuusisto, Asmo Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka.

  Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, ja jäsenten läsnäoloprosentti oli noin 80. VR-konsernin hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. 

  Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Rautatieläisten Liiton puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elonen, Rautatiealan Teknisten Liiton puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatievirkamiesliiton edustaja Tarja Turtiainen ja VR Akavan puheenjohtaja Teppo Sotavalta (20.3. saakka) ja Veijo Sundqvist. (21.3. lähtien). 

  Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja on Tiina Lind, KHT, JHTT.

  VR-konsernin johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia.