• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kulunut vuosi oli rautatielogistiikan osalta vahva

  Operatiivisen tehokkuuden hyvä kehitys jatkui.

  Rautatiekuljetusten keskimääräinen junakoko kasvoi lähes 8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 406 tonnia vuonna 2013. Sähkövedon osuus kasvoi kaksi prosenttia ja oli lähes 67 prosenttia.

  Vaihtotyötuntimäärät pienenivät ratapihoilla. Tämä johtui aiempaa täsmällisemmästä kuljetussuunnittelusta sekä toimintamallien kehittämisestä ja uuden teknologian käyttöönotosta. Tuottavuuden kasvu saavutettiin tehostamalla runkoliikennettä ja junien järjestelytyötä.

  VR Transpoint on panostanut sekä tuotannon, että myynnin ja asiakaspalvelun prosesseihin vuonna 2013. Asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvällä tasolla.

  Kouvolassa rakennettiin terminaalia

  VR Transpointin Cargo East Terminal (CET) rakennettiin vuoden 2013 aikana. Kouvolassa sijaitseva terminaali järkeistää massatavaraliikennettä Suomesta itään ja takaa toiminnan tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden pitkälle tulevaisuuteen. Terminaali yhdistää kumipyörä- ja raideliikenteen sujuvaksi yhteispeliksi. Välivaraston avulla pystytään kokoamaan sekä rekoilla että junilla saapuvat tavaraerät ja toimittamaan ne edelleen tehokkaasti, riittävän suurina erinä idän kasvaville markkinoille. 

  Rautatielogistiikan tuotannon vuonna 2012 alkanut organisaatiomuutos saatettiin loppuun vuoden 2013 aikana. Sen myötä muodostettiin valtakunnallinen tuotanto-organisaatio aikaisempien alueellisten toimintojen sijaan. Muutoksessa poistettiin alueellisia ylempiä esimiesportaita ja lisättiin uusia lähiesimiehiä lähelle kenttähenkilökuntaa.

  Tapaturmataajuus ratapihoilla laski

  Uusi organisaatiomalli osoitti toimivuutensa toiminnan tehostumisen myötä, mutta myös työ- ja junaturvallisuuden paranemisella. Tapaturmataajuus ratapihoilla laski vuoden 2012 tilanteesta noin 25 prosenttia ja vaihtotyöpoikkeamataajuus noin 20 prosenttia. Samanaikaisesti ratapihatyön tehokkuus kasvoi vuoteen 2012 nähden yli kolme prosenttia. Radio-ohjauksen käyttö perinteisessä ratapihatyössä laajeni muutamalla kohteella, näistä suurimpina Joensuu ja Siilinjärvi.

  Idän liikenne kasvoi 

  VR Transpointin rautatielogistiikan volyymi kasvoi 3,3 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 36,4 miljoonaa tonnia vuonna 2013. Kotimaan liikenteen määrä säilyi lähes ennallaan, idän liikenne kasvoi noin 20 prosenttia. Kasvu sekä kotimaassa että idän liikenteessä tuli kasvaneiden kuljetusvolyymien ja uusien asiakkuuksien kautta.

  Vuoden 2013 alussa myydyt kansainväliset yritykset ja vuonna 2012 myyty kappaletavaraliiketoiminta vaikuttavat negatiivisesti kokonaiskuljetusten määrään. Jatkuneen liiketoiminnan kuljetusten määrä kasvoi hieman verrattaessa vuoden 2012 lukuun.

  Lue lisää logistiikan tuloksesta hallituksen toimintakertomuksesta.