• Tapahtumia aikajanalla
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Yksityisraiteiden verkkoselostus
 • Kupittaa–Turku-ratahanke
 • Dr19-veturi
 • Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • Hankinta
 • Sijoittajalle
 • VR Groupin hallinto

  VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

  Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR-Yhtymä Oy:n toimiala on rautatieliikenteen ja autoliikenteen harjoittaminen ja muu siihen liittyvä ja sitä tukeva palvelutoiminta joko välittömästi tai tytär- ja osakkuusyritysten kautta.

  Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön alaiselle Liikennevirastolle. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
   
  VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä. VR-konserniin kuuluvat muut yhtiöt on mainittu hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.