• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Vuoden merkittävimmät tapahtumat

  Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat

   

  Ohjausvaunu

  Uuden ja uudistetun kaluston vuosi

  Uuden kaluston suunnittelu ja käyttöönotto leimasi vahvasti vuotta 2013. Huhtikuussa yleisölle esiteltiin ohjausvaunut, joiden avulla junan veturia ei tarvitse vaihtaa toiseen päähän junan kääntäessä suuntaansa. Kaksikerroksisen ravintolavaunun konseptia suunniteltiin samalla, kun kalustoa valmistettiin Transtechin tehtaalla Kajaanissa. Ensimmäisen valmiit vaunut otettiin käyttöön tammikuussa 2014. Vanhan lähijunakaluston käyttöikää jatkettiin peruskorjauksilla.

  Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa uusittiin osa vetoautoista ja lämpösäädellyistä puoliperävaunuista entistä ympäristöystävällisempiin. Kotimaan maantiekuljetusten osalta käynnistyi uuden kaluston hankinta ajoneuvojen mitta- ja painouudistusten johdosta. Rautatielogistiikassa valmistettiinvuoden 2013 aikana 80 uutta neliakselista vaunua puuraaka-ainekuljetuksiin. Kaikkiaan uusia vaunuja on valmistunut 290 kappaletta. Uudet raakapuuvaunut ovat osa VR Transpointin mittavaa kaluston uusimisohjelmaa, johon kuuluu myös vanhojen vaunujen saneerausta

   

  Veturihankinta julkistettiinVeturihankinta julkistettiin

  Joulukuussa julkistettiin pitkään valmisteltu päätös tilata 80 uutta sähköveturia Siemensiltä. VR Groupin kautta aikojen suurimman yksittäisen hankinnan arvo on yli 300 miljoonaa euroa. Kyse on Euroopan toiseksi suurimmasta veturikaupasta vuonna 2013.

   

   

   

   

  Oulun varikkoOuluun uusi varikko

  Ouluun rakennettu uusi varikko esiteltiin yleisölle. Ympäristönäkökohdat tehokkaasti huomioiva moderni varikko on junaliikenteen uusi pohjoinen tukikohta. Lämpimässä hallissa voidaan sulattaa ja huoltaa junia. Sillä odotetaan olevan suotuisia vaikutuksia asiakkaiden kokemaan laatuun sekä täsmällisyyteen etenkin talviaikaan, kun päivittäisen kunnossapidon olosuhteet varikon myötä paranivat. Varikon rakentamiskustannukset olivat noin 50 miljoonaa euroa.

   

   

   

  Matkustajaliikenteen kilpailu keskustelunaiheena

  Liikenne- ja viestintäministeriö päätti kesällä jatkaa VR:n yksinoikeussopimusta kaukoliikenteessä viidellä vuodella vuoteen 2024 saakka. Sopimuksen ehtona ovat muun muassa mittavat kalustoinvestoinnit.

  Lähiliikenteessä VR ja HSL päivittävät sopimuksensa. VR valmistautuu kilpailun avautumiseen HSL-liikenteessä. Ensimmäinen kilpailutus käytäneen vuonna 2015 ja kilpailutettu liikenne alkaa vuonna 2018.

   

  VR Track uudistui

  VR Trackin toiminta järjesteltiin vuoden alussa uudelleen. Palvelut ryhmiteltiin niin, että ne kattavat koko infrahankkeen elinkaaren aina suunnittelusta kunnossapitoon. Yhtiön liikevaihto kasvoi ja tulos parani erittäin voimakkaasti vahvan tilauskannan ansiosta.

   

  Vahva logistiikan vuosi

  Logistiikan vuosi oli vahva ja sen operatiivinen tehokkuus parani. Tulosta paransivat myös kasvaneet kuljetusmäärät ja uudet asiakkuudet. VR Transpointin Cargo East Terminalia eli CET:ä rakennettiin Kouvolaan. Terminaali yhdistää kumipyörä- ja raideliikenteen sujuvaksi yhteispeliksi ja palvelee etenkin idän liikennettä.

   

   

  Lippu-uudistus ja mobiilikauppa

  Junalippujen hintoihin saatiin lisää vaihtoehtoja, kun VR uudisti hinnoitteluaan kysyntäperusteiseksi. Vuoden aikana lanseerattiin myös mobiilikauppa, jonka suosio kasvaa tasaisesti. Itsepalvelukanavien osuus lipunmyynnistä jatkoi kasvuaan. Veturi-asiakasohjelman suosio nousi kohisten, ja sen jäseniä oli vuoden loppuun mennessä piirun verran vajaa puoli miljoonaa.

   

  Täsmällisyys kohtuullisella tasolla

  Lähijunien täsmällisyys parantui vuonna 2013. Ratatöitä oli keskimääräistä enemmän, mikä heijastui kaukoliikenteen täsmällisyyteen. Liikennehäiriöiden hallinta sujui edellisvuosia paremmin. Kaukojunista 84,7 prosenttia saapui täsmällisesti pääteasemalle vuonna 2013. Lähijunista täsmällisesti saapui 95,8 prosenttia ja tavarajunista 90,9 prosenttia.

   

  Rautatiealan koulutus Kouvolaan

  Rautatiealan ammatillinen koulutus siirtyi VR Koulutuskeskukselta Kouvolan seudun ammattiopistolle. KSAO tarjoaa perusammattikoulutusta veturinkuljettajille, työkonekuljettajille, konduktööreille, liikenteenohjaajille ja ratapihatyöntekijöille. Myös radanpidon pätevyyksiin liittyvät koulutukset siirtyvät Kouvolaan.

   

  Allegron miljoonas matkustajaAllegron miljoonas matkustaja

  Allegro sai miljoonannen matkustajansa syyskuussa. Nopea Allegro liikennöi Helsingin ja Pietarin välillä kahdeksalla vuorolla päivittäin. Vuonna 2011 VR asetti Allegron tavoitteeksi 500 000 matkaa vuodessa vuoteen 2015 mennessä. Tämä tavoite on nyt saavutettu 90 prosenttisesti. Allegro-junien matkustajista suurin osa on venäläisiä, mutta suomalaisten osuus kasvaa jatkuvasti. Allegro-juna on VR:n ja RZD:n eli Venäjän rautateiden yhteishanke.

   

  Tavoitteena 40 miljoonan euron tehostamista henkilöstökustannuksissa

  Konsernissa aloitettiin mittavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi. Työtä tehostamalla ja lähivuosien suuria eläköitymisiä hyödyntämällä henkilöstökuluja pienennetään 40 miljoonaa euroa vuodessa eli noin 8 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Lähivuosina konsernista eläköityy 1700 henkeä, joiden tilalle rekrytoidaan noin tuhat uutta työntekijää.

   

  Kivimies yläilmoissaKivimiehet kävivät kylvyssä

  Helsingin päärautatieasemaa jo lähes sata vuotta vartioineet Lyhdynkantaja-patsaat purettiin, puhdistettiin ja koottiin uudelleen. Emil Wikströmin suunnittelemat patsaat kestänevät operaation ansiosta paikoillaan jälleen seuraavan vuosisadan.

   

  Työtyytyväisyys parantui

  Tyytyväisyys esimiestyöhön parani vuoden aikana. Tästä kertoo parantunut ja tavoitteen ylittänyt esimiesindeksi 3,57 (3,42). Indeksin nousu on seurausta pitkäjänteisestä työstä, jolla esimiestyötä on kehitetty viime vuosina. Vuoden aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut esimiesrakenteiden uudistukset ja esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin esimiesten valmennuksia.