• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 14 Vaihto-omaisuus (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Aineet ja tarvikkeet 94 589 95 816 61 435 61 772
  Keskeneräiset tuotteet 108 958 0 0
  Ennakkomaksut 556 164 0 0
  Yhteensä 95 253 96 938 61 772 61 772
  15 Saamiset (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Pitkäaikaiset saamiset
  Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä
  Pitkäaikaiset saamiset 465 6 739 441 5607
  Laskennallinen verosaaminen 2 253 6 238 67 67
  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 718 12 977 5 674 5 674
  Lyhytaikaiset saamiset
  Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
  Myyntisaamiset 3 091 3 019
  Lainasaamiset 939 5 124
  Muut saamiset 26 465 9 489
  Siirtosaamiset 217 878
  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
  Myyntisaamiset 1 186 990 1 186 989
  Saamiset muilta
  Myyntisaamiset 103 561 131 779 47 228 60 469
  Lainasaamiset 0 5
  Muut saamiset 1 164 1 212 114 2
  Siirtosaamiset 99 279 59 725 57 281 29 549
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 205 189 193 711 136 522 109 520
  Siirtosaamisten olennaisimmat erät
  Konsernin siirtosaamisten merkittävimmät erät ovat myyntien ja kulujen jaksotuserät 41,6 M€ sekä osatuloutussaamiset 31,4 M€.
  16 Rahoitusarvopaperit (1 000 €)
  Rahoitusomaisuusarvopaperit sisältävät pankkien sijoitus- ja talletustodistuksia, rahastoja, yritystodistuksia sekä yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoista alle vuoden sisällä erääntyvän osuuden.
  Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Jälleenhankintahinta 243 925 146 249 243 925 146 249
  Kirjanpitoarvo 243 807 146 106 243 807 146 106
  Erotus 118 142 118 142