• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Maaperä ja maisema

  VR Group on sitoutunut siihen, ettei sen toiminta aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Tavoitteena on, että vaarallisten aineiden kuljetuksissa tai kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä, maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja.

  Konsernilla on pitkä historia, ja sen omistuksessa on useita kiinteistöjä, joilla vuosikymmeniä sitten tapahtuneet maaperän pilaantumiset edellyttävät riskien hallintaa. Jo vuosien ajan VR on puhdistanut aikoinaan kaluston kunnossapidon ja tankkauksen yhteydessä pilaantunutta maata.

  Vuonna 2013 pilaantuneen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen käytettiin 1,0 (0,7) miljoonaa euroa. Suurimmat kustannukset tulevat isoista kiinteistöjen kehittämishankkeista, jotka sijoittuvat vanhoille konepaja-, varikko- tai veturitallialueille. Vuonna 2013 maaperän puhdistamista tehtiin rakentamisen yhteydessä Helsingissä, Hämeenlinnassa, Porissa ja Oulussa.

  Viranomaisten vaatimia pohjavesiseurantoja tehdään Hyvinkään konepajalla, Helsingin varikolla Ilmalassa, Kaipiaisten kiskohitsaamolla, Kokkolan veturitallilla, Kouvolan varikolla, Mikkelin veturitallilla, Pasilan entisellä konepaja-alueella, Riihimäen varikolla sekä Turun varikolla.

  Hyvinkään konepajalla ja Riihimäen varikolla kunnostetaan pohjavesiä. Öljyä poistetaan pohjavedestä pumppauksella.

  Seinäjoen Pajuluoman pilaantuneiden sedimenttien osalta vastuiden selvittely on kesken. Alueella on historian aikana ollut monta toimijaa ja pilaantuminen on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Osittain syynä ovat olleet Valtionrautateiden aikaiset toiminnot ratapihalla. VR-Yhtymä on kunnostanut omistamansa alueen maaperää eikä kyseiseltä alueelta tutkimusten perusteella enää joudu haitta-aineita Pajuluomaan.

  Dieselvetoisen junakaluston käytössä olevat seisontaraiteet on kartoitettu, ja vuoden 2014 aikana ohjeistetaan niiden suojaaminen. Dieselvetureista tihkuu seisontapaikoille öljyjä, jotka ajan mittaan tekevät sepelin pinnasta mustan. Suojamattoja on käytetty useiden vuosien ajan puhdistettujen raiteiden suojaamiseen.

  Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ei tapahtunut merkittäviä vuotoja vuonna 2013.

  Sastamalan Vammalassa tapahtui huhtikuussa junavaunujen suistuminen, jonka seurauksena ympäristöön pääsi noin 5 000 kg mäntyöljyä. Maaperä puhdistettiin. Kyseessä ei ollut VAK-aineeksi luokiteltu tuote.

  Perinnemaisemat ovat uhanalaisten eliöiden elinympäristöjä

  VR Group ja Suomen luonnonsuojeluliitto SLL ovat tehneet yhteistyötä perinnemaisemien hoitamiseksi vuodesta 2008. ”Matkalla maisemaan – luonnollisesti” –hanke kesti kolme vuotta ja sen jälkeen VR Group on tukenut hoitotöitä viidessä kummikohteessa vuosina 2011-2013. Kummikohteita olivat Haapamäen aseman niitty, Salon Kirjolanmäki, Viinijärven asemanseudun radanvarsiniitty Liperissä, Keminmaan kirkkojen alue sekä Ylivieskan Vähäkangas.

  Yksi VR Groupin viidestä ympäristölupauksesta eli ”Puhtaan maan ja maiseman puolesta” liittyy myös perinnemaisemiin. Sillä halutaan vaalia luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa myös tulevaisuudessa. Radanvarsilla ja ratapihoilla esiintyy lajeja, jotka ovat hakeutuneet sinne nimenomaan sopivien olosuhteiden vuoksi. Monet radanvarsien lajeista ovat uhanalaisia, kuten Tampereen ratapihan ahdeyökkönen, jonka esiintymisalueen suojelua selvitetään.

   

  Katso video perinnemaisemahankkeesta:

   

   

  Tulevaisuudennäkymät

  Ohjeistuksilla ja vastuita selkeyttämällä pienennetään nykyisen toiminnan ympäristöriskejä edelleen.

  Maaperän puhdistamista jatketaan maankäytön muutosten ja rakentamisen yhteydessä sekä katselmusten ja tutkimusten perusteella. VR:n omistamia alueita on erityisesti kaupunkien keskustoissa. Ne ovat haluttuja kohteita sekä liike- että asuntorakentamiseen. Kaupunkirakenteen muuttuminen ja tiivistyminen lisää tarvetta myös alueiden kunnostamiselle.