• Tapahtumia aikajanalla
  • Kupittaa–Turku-ratahanke
  • Dr19-veturi
  • Hankinta
  • Sijoittajalle
  • Tilintarkastus

    Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

    Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2013 maksetut palkkiot olivat yhteensä 94 567 euroa.