Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2013 maksetut palkkiot olivat yhteensä 94 567 euroa.