• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Talous

  Vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi edellisvuodesta

  Tulosparannukseen vaikuttivat sekä vahvasti kehittynyt liikevaihto että parantunut kustannustehokkuus.

  Matkustajaliikenteessä erityisen positiivista kasvu oli VR matkustajaliikenteen kaukoliikenteen pitkillä reiteillä sekä Venäjän Allegro-liikenteessä. Onnistuneet tarjouskampanjat siivittivät kaukoliikenteen hyvää kasvua.

  Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan teollisuustuotannosta, minkä vuoksi kotimaan kuljetusmäärät jäivät vuodesta 2012. Kysynnän piristymistä voidaan odottaa vasta vuonna 2014. Kansainvälisen liikenteen volyymit ovat nousseet huomattavasti vertailukaudesta ja kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Infran liikevaihto kasvoi huomattavasti tilauskannan ollessa vahva. Kumulatiivinen liikevoitto kääntyi voitolliseksi elokuussa eli huomattavasti vuotta 2012 aiemmin. 

  Konsernin rahoitustilanne pysyi vahvan kassan ansiosta hyvänä.
   
  Mittava sähköveturihankinnan kilpailutus saatiin päätökseen joulukuussa. Kilpailutus koski 80 veturia. Hankintaan liittyy myös 97 veturin lisätilauksen mahdollisuus. Ensimmäiset sähköveturit aloittavat liikenteessä vuonna 2017, ja koko kalustoerä toimitetaan Suomeen vuoteen 2026 mennessä. Näillä vetureilla korvataan vaiheittain 1970-luvulla hankitut neuvostovalmisteiset ensimmäiset sähköveturit.

  Vastuulliseen liiketoimintaan kuuluu vastuullinen talousjohtaminen ja -toiminta

  VR Groupin arvoista vastuullisuus antaa pohjan talouden johtamiselle. Tavoitteellisuus näkyy pyrkimyksessä toimia kilpailukykyisesti ja kannattavasti ja siten rahoittaa asiakkaita palvelevia investointeja.

  VR Groupin talousjohtamisen strategiana on toimia laadukkaasti ja yhdessä liiketoimintojen kanssa pyrkiä luomaan kannattavaa kasvua. Vahva tase sekä kasvun kautta saatava tulorahoitusvirta luovat hyvän pohjan mittaville investoinneille.

  Talouden ja rahoituksen tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallinta on määritelty toimintaohjeissa. Rahoitusomaisuuden hoito on järjestetty tuottavalla ja likvidillä tavalla alhaisella riskitasolla.

  Edessä poikkeuksellisen mittavia investointeja

  VR Groupin strategisena tavoitteena on kannattava kasvu. Kasvu sekä kustannusten ja käyttöpääoman hallinta ovat lähivuosina avainasemassa VR Groupin historian suurimpien yksittäisten kalustohankintojen rahoittamisessa.

  VR Groupin kalusto on sekä vetureiden että muun kaluston osalta monin paikoin erittäin ikääntynyttä ja noin neljänkymmenen vuoden käyttöikänsä lopussa. Investointitarve on syntynyt vuosien myötä, ja useiden satojen miljoonien eurojen kalustohankinnat ovat välttämättömiä liikennöinnin jatkamiseksi sekä matkustajaliikenteessä että logistiikan palveluissa. Matkustajille investoinnit näkyvät parantuneena täsmällisyytenä ja matkustusmukavuutena. Uudistunut kalusto tukee myös ympäristöystävällisyyden tavoitetta paremman energiatehokkuutensa ansiosta.

  Vuoden 2013 joulukuussa päätetty veturihankinta on osa VR Groupin merkittävää kalustoinvestointien sarjaa. Konserni on hankkinut ja hankkimassa lisää nopeaan liikenteeseen soveltuvia kaksikerroksisia matkustajavaunuja. Lähiaikoina valmisteilla on myös uusien dieselvetureiden hankinta.

  Investointien rahoitus vaatii VR Groupilta nykyistä parempaa kannattavuutta ja liiketoiminnan rahavirtaa. VR Groupin kustannusrakenteessa kiinteiden kulujen osuus on suuri, minkä takia kulujen nopea sopeuttaminen on haastavaa. Lähivuosina tapahtuva huomattava henkilöstön eläköityminen ja työn tehostaminen mahdollistavat kustannusten oikeansuuntaisen kehityksen. Velkarahoitusta tullaan hyvin todennäköisesti tarvitsemaan investointiohjelman läpiviemiseksi. Pitkä- ja lyhytaikaisten rahoitusinstrumenttien käytön suunnittelu ja pääomarakenteen tarkastelu ovat tärkeässä roolissa lähivuosina. 

   

  Taloustietoja 2013 2012 2011 2010 2009
  Tase, milj. € 1808,7 1773,7 1753 1716,3 1 629,7
  Ratamaksu*, milj. € 61,2 61,4 61,2 62,1 55,3
  Tuloverot, milj. € 4,6 13,5 3,7 11,7 9,9
  Palkat, milj. € 460,9 476,4 469,2 486,9 483,6
  Materiaalit ja palvelut, milj. € 461,7 470,9 515 500,2 470,6
  Oman pääoman tuotto, % 3,9 2,9 1,6 2,3 1,5
  Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 3,9 1,7 3,3 2,4
  Omavaraisuusaste, % 83,6 82,2 81 80,9 83

  *) Sisältää rataveron ja investointimaksun