• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

  Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

  VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Rautatieläisten Liitto, Veturimiesten Liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

   

  Hallintoneuvoston tehtävä on:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja, että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
  • käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista

   

  VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto 2013

  Puheenjohtaja:
  Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja

   

  Jäsenet:
  Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja
  Pertti Hemmilä, s. 1955, kansanedustaja
  James Hirvisaari, s. 1960, teologian ylioppilas, kansanedustaja
  Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja
  Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja
  Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, kansanedustaja
  Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, puoluesihteeri
  Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja
  Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja
  Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, kansanedustaja
  Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, ent. kansanedustaja, eläkeläinen

   

  Henkilöstöjärjestöjen edustajat:
  Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto
  Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Rautatieläisten liitto
  Puheenjohtaja Esko Salomaa, Rautatiealan Teknisten liitto
  Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava (21.3.2013 saakka Teppo Sotavalta)
  Tarja Turtiainen, Rautatievirkamiesliitto

   

  Lisäksi vuonna 2013 hallintoneuvostoon kuului 20.3.2013 asti Sampsa Kataja.

  Vuonna 2013 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä 7 kertaa ja hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli noin 80 prosenttia.

   

  Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2013 päätöksellä ovat:

  • Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
  • Vuonna 2013 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 54 300 euroa. Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.
  • Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.