• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstön kehittämisessä selkeät teemat 

  Strategisen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen suunnitellaan toimintamalli.

  Esimiestyön kehittämisessä korostuvat muutosjohtamisen valmiudet. Konserninlaajuinen henkilöstötutkimus toteutetaan loppuvuodesta. Lisäksi laaditaan kolmivuotinen strategia työnantajakuvan kehittämiseksi.

  Palkitsemisen kehittämistä jatketaan. Työn tavoitteena on löytää malleja, jotka vastaavat nykyistä paremmin erilaisten tehtäväryhmien työn luonnetta, esimerkiksi myyntityössä. Ammatillisen koulutuksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön VRKK:n toiminnan siirryttyä VR:n ulkopuolelle.

  Työkykytoiminnan tavoitteena on pitää yllä hyvää kehitystä, jonka myötä sairauspoissaolojen ja työeläkekustannusten määrät ovat kehittyneet suotuisasti. Vuoden aikana analysoidaan hyvinvointitoimintaa ja pyritään toteuttamaan sellaisia hyvinvointihankkeita, joilla arvioidaan olevan mitattavaa hyötyä henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi.

  HR-järjestelmiä kehitetään edelleen. Vuoden 2014 tavoitteena on ottaa käyttöön HR-portaaliraportointi. Raportoinnin avulla voidaan varautua henkilöstörakenteen muutoksiin sekä tuottaa johdolle ja esimiehille analyyttistä tietoa johtamisen tueksi.

  Työsuhdeyksikön painopiste on työehtosopimusten kehittämisessä ja divisioonien tukemisessa kilpailuun valmistautumisessa sekä laadukkaan työoikeudellisen neuvonnan tuottamisessa konsernin yksiköille.