EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (€) Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
Liikevaihto 1 880 864 101,87 980 976 182,27
Liiketoiminnan muut tuotot 2 81 825 754,19 76 601 141,63
Valmistus omaan käyttöön 27 405 152,33 21 838 271,32
Materiaalit ja palvelut 3 239 883 265,90 284 635 877,06
Henkilöstökulut 4 358 888 024,64 409 529 849,69
Poistot 5 105 568 162,94 100 052 595,25
Liiketoiminnan muut kulut 6 225 511 662,32 242 057 584,48
Kulut yhteensä 929 851 115,80 1 036 275 906,48
Liikevoitto 60 243 892,59 43 139 688,74
Rahoitustuotot ja -kulut 8 5 120 859,22 3 715 954,23
Voitto ennen satunnaisia eriä 65 364 751,81 46 855 642,97
Satunnaiset erät 9 5 998 100,00 4 106 000,00
Voitto ennen veroja 71 362 851,81 50 961 642,97
Poistoeron muutos 10 -60 581 706,42 -40 852 200,37
Välittömät verot 11 -81 681,16 0,00
Tilikauden voitto 10 699 464,23 10 109 442,60