• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN TASE (€) Liite 31.12.2013 31.12.2012
  VASTAAVAA
  Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 12 90 833 664,45 95 363 297,26
  Aineelliset hyödykkeet 12 1 060 130 585,95 1 082 105 721,08
  Sijoitukset 13
  Osuudet ja saamiset saman konsernin yrityksissä 60 296 437,62 81 758 897,69
  Muut sijoitukset 29 678 759,46 8 644 842,13
  Pysyvät vastaavat yhteensä 1 240 939 447,48 1 267 872 758,16
  Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 14 61 434 738,58 61 772 390,71
  Pitkäaikaiset saamiset 15 507 815,10 5 674 087,24
  Lyhytaikaiset saamiset 15 136 521 688,82 109 519 541,51
  Rahoitusarvopaperit 16 243 806 937,92 161 065 404,74
  Rahat ja pankkisaamiset 15 365 742,05 40 660 175,77
  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 457 636 922,47 378 691 599,97
  VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 698 576 369,95 1 646 564 358,13
  VASTATTAVAA
  Oma pääoma 17
  Osakepääoma 370 013 438,22 370 013 438,22
  Vararahasto 525 753 544,21 525 753 544,21
  Edellisten tilikausien voitto 259 769 467,13 250 406 229,19
  Tilikauden voitto 10 699 464,23 10 109 442,60
  Oma pääoma yhteensä 1 166 235 913,79 1 156 282 654,22
  Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 343 109 749,21 282 528 042,79
  Pakolliset varaukset 18 1 036 932,07 463 520,92
  Vieras pääoma 19
  Pitkäaikainen vieras pääoma 387 975,85 354 959,86
  Lyhytaikainen vieras pääoma 187 805 799,03 206 935 180,34
  Vieras pääoma yhteensä 188 193 774,88 207 290 140,20
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 698 576 369,95 1 646 564 358,13