• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kierrätysaste parani edellisvuodesta

  Vuonna 2013 VR Groupin kokonaisjätemäärä oli 19 204 tonnia, josta kaatopaikalle joutui 3 799 tonnia eli 20 prosenttia. Materiaalina kierrätettiin 66 prosenttia jätteestä. Suurin osa kierrätykseen menneestä jätteestä oli teräsromua.

  Ympäristölupausten mukainen tavoite on vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää niin, että kaatopaikalle menevän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä on alle 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

  Jätteen määrää pyritään koko ajan vähentämään ja lajittelumahdollisuuksia ja kierrätystä lisäämään. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin hävikin ja jätteensynnyn ehkäisy, johon vaikutetaan hankintaa kehittämällä, materiaalien oikeilla valinnoilla sekä työskentelytapoja muuttamalla.

  Jätteiden lajittelua ja kierrätystä on parannettu erityisesti varikoilla ja konepajoilla. Esimerkiksi jätteiden hyötykäytön osuus yhdyskuntajätteestä oli kaluston kunnossapidossa jo 85 prosenttia.

  Toimenpiteitä jätteiden vähentämiseksi

  Junien vessoissa paperijätteen määrää on pyritty vähentämään ohjaamalla asiakkaat käyttämään sähkökäyttöisiä kuivaimia. Siisteyden lisäksi päätös vaikuttaa vessojen toimivuuteen, sillä wc-pönttöön päätyessään paperipyyhkeet aiheuttavat tukoksia.

  Ravintolavaunuissa aloitettiin kokeilu biojätteen keräämiseksi erilleen sekajätteestä.

  Selvitystyö Helsingin päärautatieaseman jätehuollon kehittämiseksi saatiin valmiiksi 2013. Vuoden 2014 aikana uudistetaan rautatieaseman sisätilojen jäteastiat ja kiinteistön jätteiden lajittelua lisätään, jotta jätteiden hyötykäyttöaste paranisi.

  Vanhoja, käytöstä poistettuja tavaravaunuja ja osia hyödynnetään uusien vaunujen rakentamisessa, ja kokonaan käytöstä poistetut vaunut toimitetaan teräsromuna kierrätykseen.

  Vuonna 2013 järjestettiin valtakunnallisesti kaikkia VR Groupin toimipisteitä koskeva sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyskampanja, jonka aikana kerättiin tarpeettomat sähkölaitteet kierrätykseen.

  Radan rakentamisessa ja kunnossapidossa hyödynnetään koneohjausta. Koneohjauksessa työkoneeseen asennetaan laite, joka joko opastaa laitteen kuljettajaa tarkempaan työhön, tai saa koneen toimimaan automaattisesti. Koneohjaus tehostaa materiaalien käyttöä.

  Hankinnan ympäristökriteereissä otetaan huomioon myös materiaalitehokkuus- ja kierrätysnäkökulmat.

  Tulevaisuuden näkymät

  Energiana hyödynnettävän jätteen keräystä lisätään useissa kohteissa vuoden 2014 aikana. Jätteiden lajitteluastetta parannetaan erityisesti junissa ja asemilla. Helsingin päärautatieaseman suunnitellut jätehuollon muutokset toteutetaan vuoden 2014 aikana.

  Jätteiden lajittelua ravintolavaunuissa parannetaan vuonna 2014. Uusiin vuoden 2014 aikana käyttöönotettaviin kaksikerroksisiin DuettoPlus-ravintolavaunuihin tulee asiakastiloihin erilliskeräys kolmelle eri jätejakeelle (energiajae, sekajäte ja biojäte), vanhempien ravintolavaunujen asiakastiloissa tullaan keräämään sekajätteen lisäksi myös biojäte.