• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 1 Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain (1 000 €)
  Toimialakohtainen jakauma Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Matkustajaliikenne
  Junaliikenne 458 918 444 349 459 059 444 059
  Bussiliikenne 75 142 69 218
  Catering- ja ravintolatoiminta 33 966 34 615
  Tavaraliikenne
  Junaliikenne 331 636 328 309 332 842 329 144
  Autoliikenne 110 298 215 879 69 719 153 457
  Infrarakentaminen 340 326 273 929
  Muut palvelut 70 868 71 467 19 244 54 316
  Yhteensä 1 421 154 1 437 766 880 864 980 976
  Maantieteellinen jakauma
  Kotimaa 1 349 023 1 389 775 880 864 980 976
  Muu Eurooppa 72 131 47 991
  Yhteensä 1 421 154 1 437 766 880 864 980 976
  Ratojen rakentamisen pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella.
  Valmistusaste on laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion perusteella.
  Osatuloutettu määrä on 282,9 M€ (187,2 M€).
  2 Liiketoiminnan muut tuotot (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Vuokratuotot 17 660 15 181 25 105 21 569
  Käyttöomaisuuden myyntivoitot 19 038 9 737 28 844 9 354
  Muut 12 067 36 522 27 877 45 678
  Yhteensä 48 765 61 440 81 826 76 601
  3 Materiaalit ja palvelut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Aineet ja tarvikkeet (tavarat)
  Ostot tilikauden aikana 245 895 236 788 133 118 146 667
  Varaston muutos -1 192 -9 198 338 -7 448
  Ulkopuolisilta ostetut palvelut 216 997 243 331 106 427 145 417
  Yhteensä 461 700 470 921 239 883 284 636
  4 Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut
  Konsernin palveluksessa oleva henkilökunta jakautui tilikaudella keskimäärin toimialoittain seuraavasti:
  2013 2012
  Matkustajaliikenne 2 601 2 564
  Logistiikka 1 670 2 340
  Infrarakentaminen 1 990 1 975
  Telepalvelut 160 196
  Muut palvelut 3 813 4 005
  Yhteensä 10 234 11 080
  Henkilöstökulut (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Palkat ja palkkiot 460 870 476 443 290 037 330 945
  Eläkekulut 78 910 82 121 50 418 57 579
  Muut henkilösivukulut 31 548 32 396 18 432 21 006
  Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 571 328 590 960 358 888 409 530
  Johdon palkat ja palkkiot (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2012 2012
  Toimitusjohtajat 1 820 1 288 807 455
  Hallitusten jäsenet 291 285 291 285
  Hallintoneuvosto 79 55 79 55
  Yhteensä 2 190 1 628 1 177 795
  VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama 9 604,50 euron henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.