• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstö

  Esimiestyön kehittäminen oli henkilöstöjohtamisen keskeinen teema kuluneena vuonna. Vuoden aikana vietiin loppuun jo edellisenä vuonna aloitetut esimiesrakenteiden uudistukset ja esimiesrekrytoinnit sekä jatkettiin valmennuksia ja työpajoja. Edellisvuodesta parantunut esimiesindeksi oli 3,57 (3,42 vuonna 2012).

  Henkilöstötutkimukseen vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (64 prosenttia vuonna 2012).

  Muut vuoden pääteemat olivat hyvinvoinnin ja työkyvyn kehittäminen sekä HR-järjestelmien uudistaminen. Rautatiealan ammatillinen koulutus siirtyi Kouvolan seudun ammattiopistoon vuoden 2014 alussa.

  Vuoden 2013 aikana neuvoteltiin ammattiliittojen kanssa uudet työehtosopimukset. Sopimusratkaisut pohjautuvat keskusjärjestöjen elokuussa tekemään työllisyys- ja kasvusopimukseen. 

  VR:n nykyiset sopimukset ovat voimassa sopimuskauden loppuun. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan kesällä 2014.

  VR:n henkilöstörakenteessa ei vuoden 2013 aikana tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstön määrä (HTV) oli vuoden aikana keskimäärin 10 234 ja vuoden lopussa 9 898. Corenetin myyntiin liittyvä henkilövähennys oli n. 170. Liikenteenohjaus eriytyi omaksi tytäryhtiökseen (Finrail Oy), johon siirtyi 1.1.2013 noin 450 työntekijää. Muutosohjelman tueksi perustettu muutospooli päätti toimintansa. Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti.

  Eläkkeelle jäi vuoden aikana 514 henkilöä.

   

  Henkilöstötunnuslukuja 2011−2013

   

  2011

  2012

  2013

  Henkilötyövuodet keskimäärin

  11 391

  11 080

  10 234

  Muutos-%

  -4,70

  -2,70

  -7,64

  Palkkasumma M€

  469,2

  476,4

  460,9

  Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %

  98,90

  98,20

  97,39

  Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %

  1,10

  1,80

  2,61

  Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %

  96,70

  96,58

  95,99

  Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), %

  3,30

  3,42

  4,01

  Henkilöstön keski-ikä, vuotta

  46,1

  45,6

  45,0

  Palveluksessa olevan henkilöstön
  keskimääräinen työssäoloaika vuosina

  20

  20

   19

  Miehiä henkilöstöstä, %

  83,10

  82,61

  82,35

  Naisia henkilöstöstä, %

  16,90

  17,39

  17,65

  Kehityskeskustelujen kattavuus, %

  65

  70

  78

  Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, %

  6,30

  5,50

  5,30

  Konsernin tapaturmataajuus *
  (kaikkien työtapaturmien määrä/miljoonaa työtuntia kohti)

  35,4

  31,6

   19,1*

  Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä

  796

  928

  718

   

  *Konsernin tapaturmataajuus

  Laskentatapa muuttui vuoden 2013 alussa, jolloin ryhdyttiin seuraaman yli yhden päivän sairauspoissaolon aiheuttaneita tapaturmia. Muutos helpottaa vertailtavuutta muiden toimialojen kanssa. Vuosien 2011 ja 2012 luvut osoittavat kaikkien työtapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti.