• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Avainluvut 2013

  VR Groupin avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009
  Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 84,7 86,2 79,7 75,8 89,4
  Lähiliikenteen täsmällisyys, % 95,8 93,7 92,1 88,5 95,5
  Tavaraliikenteen täsmällisyys, % 90,9 91,6 87,9 87,8 92,3
  Liikevaihto, milj. € 1421,2 1437,8 1437,2 1422,6 1399,4
  Liikevoitto, milj. € 70,6 52,3 20,9 43,1 28,9
  Investoinnit, milj. € 170,1 106,5 152,3 152,4 134,5
  Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % 65 64 64 64 65
  Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt
  1000 tonnia
  96 101 100 101 93
  Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti 0 0 0 0 0
  Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien tapaturmataajuus* 19,1 - - - -
  Henkilötyövuodet keskimäärin 10234 11080 11391 11950 12376
  Uusien työsuhteiden määrä 718 928 796 664 587

  * Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin.