Avainluvut 2013

VR Groupin avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % 84,7 86,2 79,7 75,8 89,4
Lähiliikenteen täsmällisyys, % 95,8 93,7 92,1 88,5 95,5
Tavaraliikenteen täsmällisyys, % 90,9 91,6 87,9 87,8 92,3
Liikevaihto, milj. € 1421,2 1437,8 1437,2 1422,6 1399,4
Liikevoitto, milj. € 70,6 52,3 20,9 43,1 28,9
Investoinnit, milj. € 170,1 106,5 152,3 152,4 134,5
Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % 65 64 64 64 65
Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt
1000 tonnia
96 101 100 101 93
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti 0 0 0 0 0
Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien tapaturmataajuus* 19,1 - - - -
Henkilötyövuodet keskimäärin 10234 11080 11391 11950 12376
Uusien työsuhteiden määrä 718 928 796 664 587

* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin.