• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat

  VR Trackin organisaatio uudistettiin vuoden 2013 alussa. Uusi organisaatiorakenne rakennettiin tukemaan entistä paremmin infrahankkeen elinkaarta. 

  VR Trackin palvelut ryhmiteltiin suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon liiketoimintoihin, kalusto- ja materiaalipalveluihin sekä kansainvälisiin toimintoihin.

  Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli kuluneena vuonna erinomainen. Tärkeimpiä projekteja olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen rakentamissuunnittelu, Kokkola–Riippa-kaksoisraiteen rakentamissuunnittelu, Eskola–Ylivieska-kaksoisraiteiden rakentamissuunnittelu sekä Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2013–2014.

  Uusia työmaita

  Rakentamisessa käynnistettiin alkukesästä useita uusia työmaita, kuten Kehäradan päällysrakennetyöt Havukosken liitosalueella, Pohjanmaan radan päällysrakennetyöt Ylivieska–Kilpua-välillä sekä Vihannin liikennepaikan muutostyöt. Työt jatkuivat myös jo aiemmin aloitetuissa hankkeissa, kuten Lielahti–Kokemäki-rataosuuden perusparannus- ja Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakoissa.

  VR Track on siltojen sivussarakentamis- ja siirtomenetelmän edelläkävijä Pohjoismaissa. Vuoden aikana eri puolella rataverkkoa toteutettiin yhteensä 15 sillan siirtoa. Pelkästään juhannuksen liikennekatkossa siirrettiin paikoilleen kaksi ratasiltaa Lielahti–Kokemäki-rataosuudella.

  VR Trackin työmailla hyödynnetään aktiivisesti suunnittelun tuottamia 3D-malleja työkoneiden ohjaukseen. Vaativaan rautatieympäristöön on kehitetty uutta tekniikkaa: VR Trackin koneohjatut seulat ja massanvaihtokone ovat tiettävästi ensimmäiset laatuaan maailmassa.

  Sopimus Uudenmaan alueella kunnossapidosta

  Huhtikuussa VR Track aloitti uuden viisi vuotta kestävän sopimuskauden Uudenmaan alueen (kunnossapitoalue 1) radan ja turvalaitteiden kunnossapidosta. Kunnossapitoalue on junaliikenteen kannalta Suomen merkittävin, ja se sisältää noin 285 kilometriä pääosin moniraiteista rataa, runsaasti tiheään liikennöityä lähiliikennerataa, Vuosaaren satamaan johtavan tunneliradan, vuonna 2015 valmistuvan Kehäradan, nopean liikenteen rataa, kuten Kerava–Lahti-oikoradan sekä Suomen rautatieliikenteen kriittisimmät yksittäiset pisteet, Helsinki–Pasila-rataosan ja Ilmalan ratapihan.

  Menestystä Ruotsissa

  Kansainvälisissä toiminnoissa VR Track Sweden AB vahvisti asemiaan Ruotsin radanpidon markkinoilla. Yhtiön tilauskanta kasvoi merkittävästi, ja yhtiö voitti useita uusia radanrakentamisurakoita. Näistä merkittävin on Mälarbananilla toteutettava urakka, jossa Tukholman seudun junaliikenteen kapasiteettia lisätään laajentamalla rataa neliraiteiseksi Kallhällin ja Barkarbyn välillä. Laajennus valmistuu vuoden 2016 aikana. VR Track Sweden AB vastaa urakassa ratateknisestä rakentamisesta.

  Toukokuussa 2013 Viron tytäryhtiö nimi muuttui VR Track Estonia AS:ksi. Vuoden 2013 aikana yritys keskittyi vuokraamaan konekapasiteettiaan paikallisille markkinoille. Joulukuussa VR Track Estonia AS aloitti Liettuassa noin vuoden kestävän kiskojen leimuhitsausurakan. 

  Työturvallisuus kehittyi edelleen. Työtapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi ennakoivien toimenpiteiden avulla sekä perehdyttämistä ja viestintää kehittämällä. Turvallisuuden parantamiseen tehdyt panostukset tuottivat tulosta: tapaturmataajuus laski ja oli 13,8.

  VR Trackin asiakastyytyväisyys oli 3,9 ja se laski kymmenyksellä edellisvuoteen verrattuna.