• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 17 Oma pääoma (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
  2013 2012 2013 2012
  Sidottu oma pääoma
  Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
  Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
  Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
  Tilikauden muutos 0 0 0 0
  Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
  Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
  Vapaa oma pääoma
  Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 528 786 489 659 260 515 250 406
  Osingonjako
  Edellisen vuoden virheen korjaus
  ja poistoeron netotus -746 327 -746 0
  Muuntoerot 62 32
  Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 528 102 490 018 259 769 250 406
  Tilikauden voitto 65 310 38 768 10 699 10 109
  Vapaa oma pääoma yhteensä 593 412 528 786 270 468 260 515
  Oma pääoma yhteensä 1 489 234 1 424 607 1 166 235 1 156 283
  Laskelma jakokelpoisista varoista
  (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2013 2012
  Voitto edellisiltä tilikausilta 0 250 406
  Tilikauden voitto 0 10 109
  Yhteensä 0 260 516
  18 Varaukset (1 000 €) Konserni
  Vapaaehtoiset varaukset 2013 2012
  Asuintalovaraus 0 0
  Vapaaehtoiset varaukset on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
  Pakolliset varaukset
  Pakolliset varaukset 8,5 M€ (7,6 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,0 M€ (0,2 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/ sopimuksista johtuen 6,9 M€ (6,9 M€), radioverkon purkamisesta aiheutuvista tulevista kuluista 0,0 M€ (0,1 M€), ympäristövarauksista 1,0 M€ (0,9 M€) sekä konsernin muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0,0 M€ (0,7 M€).
  Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,0 M€ (0,3 M€) sekä yhtiön rakenteiden muutosten ja uudelleenorganisoinnin tulevista kuluista 0 M€ (0,2 M€).
  Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen Konserni
  2013 2012
  Vapaaehtoiset varaukset 0 0
  Poistoero 349 547 289 243
  349 547 289 243
  Siirto omaan pääomaan 279 667 214 292
  Laskennallinen verovelka 69 909 74 621
  Vähemmistöosuus -29 329
  Tulokseen kirjattu verokannan muutos 0 0
  349 547 289 243
  Laskennalliset verovelat ja -saamiset
  Laskennalliset verosaamiset 2013 2012
  Jaksotuseroista 2 484 6 238
  Laskennalliset verovelat
  Tilinpäätössiirroista 69 909 71 007
  Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus tuloslaskelmaan Konserni
  2013 2012
  Vapaaehtoisten varausten muutos 0 -933
  Poistoeron muutos 60 304 39 710
  60 304 38 788
  Tilikauden tulokseen vaikuttava muutos 48 265 29 582
  Laskennallisen verovelan muutos 12 061 9 500
  Vähemmistöosuuteen vaikuttava muutos -21 -305
  Tulokseen kirjattu verokannan muutos 0 0
  60 304 38 778