• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Olennaiset tapahtumat tilikaudella

  VR-konserni sai päätökseen historiansa suurimman kalustohankinnan kilpailutuksen joulukuussa. VR hankkii 80 uutta sähköveturia, jotka korvaavat vaiheittain 1970-luvulla hankitut neuvostovalmisteiset ensimmäiset sähköveturit. Sopimus Siemensin kanssa viimeisteltiin alkuvuodesta 2014. Ensimmäinen kymmenen veturin erä saapuu Suomeen vuonna 2017. Sarjavalmistus alkaa vuonna 2018. Hankintaan liittyy myös 97 veturin lisätilauksen optio.

  Veturihankinta on osa merkittävää kalustoinvestointien sarjaa. VR-konserni on hankkinut ja hankkimassa lisää nopeaan liikenteeseen soveltuvia kaksikerroksisia matkustajavaunuja.

  Lähiaikoina käynnistyy myös uusien dieselvetureiden hankinta.

   

  Kotimaassa rautatielogistiikka kasvatti tonnikilometrisuoritteissa markkinaosuuttaan 26,5 prosenttiin vuonna 2012 ja kasvu jatkui vuonna 2013. Osuus on Euroopan mittakaavassa huomattavan korkea. Rautatielogistiikan operatiivisen tehokkuuden myönteinen kehitys myös jatkui. Junien täyttöasteen kasvu mahdollisti junakilometrien määrän vähenemisen, vaikka samanaikaisesti kuljetussuorite tonnikilometreillä mitattuna kasvoi. Vaihtotyötuntien määrä pieneni kuluneena vuonna. Tähän vaikuttivat aiempaa täsmällisempi kuljetussuunnittelu yhdessä työmenetelmien kehittämisen ja työntekoa tehostavien teknologioiden laajemman käyttöönoton kanssa.

   

  Matkustajaliikenteessä vuoden 2013 merkittävimmät panostukset koskivat uusia kalustoinvestointeja. Huhtikuussa lanseerattiin uudet ohjausvaunut, jotka aloittivat kaupallisen liikenteen elokuussa. Ohjausvaunuja oli vuoden 2013 loppuun mennessä liikenteessä 12 kappaletta. VR on myös tilannut kaikkiaan 26 uutta DuettoPlus-ravintolavaunua. 

  Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni vuonna 2013. Täsmällisyyteen vaikuttivat merkittävästi lähes läpi vuoden jatkuneet ratatyöt ja niistä johtuneet tilapäiset nopeusrajoitukset sekä edellisvuotta pahempi routatilanne keväällä. Kaukoliikenteen täsmällisyys vuonna 2013 oli 84,7 prosenttia (86,2) ja lähiliikenteen 95,8 prosenttia (93,6). Logistiikan täsmällisyys oli 91,0 prosenttia (91,5). 

   

  VR Track kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan huomattavasti vuoden 2013 aikana. VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta oli erinomainen. Tärkeimpiä projekteja olivat Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen rakentamissuunnittelu, Kokkola–Riippa-kaksoisraiteen rakentamissuunnittelu, Eskola–Ylivieska- kaksoisraiteiden rakentamissuunnittelu sekä Liikenneviraston kanssa solmittu Radanpidon rekisteri- ja palvelusopimus vuosille 2013–2014. Infrarakentamisen liiketoiminnassa käynnistyi alkukesästä useita uusia työmaita, kuten Kehäradan päällysrakennetyöt Havukosken liitosalueella, Pohjanmaan radan päällysrakennetyöt Ylivieska–Kilpua välillä sekä Vihannin liikennepaikan muutostyöt.

  Työt jatkuivat myös jo aiemmin aloitetuissa hankkeissa, kuten Lielahti–Kokemäki-rataosuuden perusparannus- ja Kokkola–Riippa-kaksoisraideurakoissa.