• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Palkitseminen

  Tilikauden aikana maksettiin 20.3.2013 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 54 750 euroa, varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

  Hallintoneuvoston puheenjohtajalle on tilikauden aikana maksettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. 

  VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle kertomusvuonna maksettujen palkkojen yhteissumma oli 528 600 euroa ja vuodelta 2012 maksettu bonus oli 41 000 euroa. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus (vuosimaksu 9 604,50 euroa vuonna 2013), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta. 

  VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle maksettavissa palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä. Henkilöstölle ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2013. Hyvän tuloksen ansiosta vuonna 2013 tehtiin johdon, henkilöstön ja asiantuntijoiden tulospalkkiovaraus sekä henkilöstön ja asiantuntijoiden voittopalkkiovaraus. Varauksen suuruus oli yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. 

  Palkitsemisjärjestelmän piirissä on yhteensä 780 asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa. Henkilöstörahastoon kuuluu 9 940 jäsentä.

  Lue lisää vastuullisuusosiosta