• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €) 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012
  Liiketoiminnan rahavirta
  Liikevoitto 60 243 892,59 43 139 688,74
  Suunnitelman mukaiset poistot 105 568 162,94 100 052 595,25
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -29 397 423,33 -42 079 418,46
  Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 136 414 632,20 101 112 865,53
  Vaihto-omaisuuden muutos -337 652,12 -7 448 419,80
  Lyhytaikaisten saamisten muutos -10 556 429,61 -19 315 033,76
  Lyhytaikaisten velkojen muutos -28 139 004,77 -18 916 716,20
  Käyttöpääoman muutos -39 033 086,51 -45 680 169,76
  Maksetut korot -2 659 523,35 -2 083 488,58
  Saadut osingot 4 198 772,55 2 943 729,12
  Saadut korot liiketoiminnasta 2 929 856,66 2 767 818,53
  Maksetut välittömät verot -81 681,16 -469,50
  Rahoituserien ja verojen rahavirta 4 387 424,70 3 627 589,57
  Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 101 768 970,39 59 060 285,34
  Investointien rahavirta
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -147 055 681,33 -91 410 060,06
  Käyttöomaisuuden myynnit 80 742 130,72 19 650 801,33
  Myydyt tyäryhtiöt/liiketoimet 15 944 135,27 39 187 798,82
  Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos -21 011 298,31 3 205 499,71
  Myönnetyt lainat 0,00 -34 029,17
  Lainasaamisten takaisinmaksut 10 397 503,55 3 967 459,84
  Investointien rahavirta yhteensä -60 983 210,10 -25 432 529,53
  Kassavirta ennen rahoitusta 40 785 760,29 30 140 755,81
  Rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten saamisten muutos 5 166 272,14 0,00
  Saadut konserniavustukset 4 106 000,00 4 785 000,00
  Konsernitilille siirrettyjen varojen muutos 7 389 067,01 -2 859 201,55
  Rahoituksen rahavirta yhteensä 16 661 339,15 1 925 798,45
  Rahavarojen muutos 57 447 099,44 35 553 554,26
  Rahavarat 1.1. 201 725 580,51 166 172 026,27
  Rahavarat 31.12. 259 172 679,97 201 725 580,51