• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 22 Riita-asiat
  Konsernilla ei ole merkittäviä riita-asioita.
  23 Konsernin tunnusluvut
  2013 2012 2011 2010 2009
  Toiminnan laajuus
  Liikevaihto M€ 1 421 1 438 1 437 1 423 1 399
  Tase M€ 1 774 1 774 1 748 1 722 1 630
  Bruttoinvestoinnit M€ 157 122 163 159,2 134
  - suhteessa liikevaihtoon % 8,57 8,5 11,3 11,2 9,5
  Henkilöstö keskimäärin 10 234 11 080 11 391 11 909 12 376
  Kannattavuus
  Liikevoitto M€ 70,6 52,4 20,9 43,1 28,9
  - suhteessa liikevaihtoon % 5 3,6 1,5 3 2,1
  Tulos M€ 52,7 38,8 15,3 30,019 18,4
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,4 3,9 1,7 3,3 2,4
  Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,9 2,9 1,6 2,3 1,5
  Vakavaraisuus
  Omavaraisuusaste % 83,6 82,2 81,0 80,9 83
  Maksuvalmius
  Quick Ratio 0,81 1,65 1,28 1,3 1,5
  Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
  Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
  Sijoitetun pääoman tuotto = (Tulos ennen satunnaisia eriä
  + korko- ja muut rahoituskulut) * 100
  (ROI) Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)
  Oman pääoman tuotto = (Tulos ennen satunnaisia eriä-tuloverot ja
  laskennallisen verovelan muutos)*100
  (ROE) Oma pääoma + vähemmistöosuus (kauden keskiarvo)
  Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) * 100
  Taseen loppusumma - saadut lyhyt- ja
  pitkäaikaiset ennakot
  Quick Ratio = Rahoitusomaisuus (pl. pitkäaikaiset saamiset)
  - osatuloutussaatavat
  Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot