Logistiikka

Logistiikalla vahva vuosi

VR Transpointin vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2012 tasolla, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

Logistiikan kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli- ja kemianteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. Yli kolmannes kuljetuksista on Venäjän rajan ylittävää tuonti-, vienti- ja transitoliikennettä, joten Venäjän merkitys rautateitse tapahtuvaan tavaraliikenteeseen on merkittävä.

Lue lisää osoitteesta www.vrtranspoint.fi

 

Lue lisää

Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat logistiikassa

Lue lisää

Avainluvut

Tulevaisuudennäkymät

  • VR Transpointin näkymät vuodelle 2014 ovat vahvasti sidoksissa teollisuuden kasvunäkymiin. Niihin vaikuttavat vahvasti kotimaan, mutta myös lähialueiden, varsinkin Venäjän ja Baltian suhdanteiden kehitys.

  • Toiminnan tehostamista jatketaan ja samalla haetaan aktiivisesti kasvumahdollisuuksia nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa.