• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Pohjolan Liikenne

  Pohjolan Liikenteen oma verkkokauppa vakiintui pikavuoroliikenteen myyntikanavana

  Tuotevalikoimaa laajennettiin ottamalla käyttöön Joustava lippu, jonka ostajan ei tarvitse sitoutua tiettyyn vuoroon.

  Pikavuoroissa otettiin käyttöön Suomessa ainutlaatuinen matkustajainformaatiojärjestelmä, jolla välitetään asiakkaille ajantasaista tietoa matkan edistymisestä ja jatkoyhteyksistä. Lisäksi matkustajat saavat uutis- ja säätietoja.

  Helsingin seudun liikenteen tarjouskilpailussa Pohjolan Liikenne voitti yhteensä 55 bussin liikenteen, joka aloitettiin vuoden 2014 alussa.

  Vuoden 2013 aikana osallistuttiin menestyksellisesti tarjouskilpailuihin myös mm. Kirkkonummen, Sipoon, ja Kuopion paikallis- ja lähiliikennettä käsittävissä kohteissa. Savonlinnan paikallisliikenteen kilpailussa ei menestytty, minkä vuoksi koko toiminta siellä joudutaan lakkauttamaan.

   

  Tulevaisuudennäkymät

  Vuoden 2014 kesällä tai syksyllä lähi- ja paikallisliikenteen järjestämistapa muuttuu useilla Pohjolan Liikenteelle tärkeillä toiminta-alueilla. Liikenneyhtiön aiemmin kantama kokonaisvastuu siirtyy viranomaisille – kunnille ja ELY-keskuksille – ja liikenneyhtiölle jää vain liikenteen tuottajan rooli.

  Pikavuoroliikenteessä kilpailun odotetaan edelleen kiristyvän, kun siirtymäajan liikennöintisopimukset vähitellen päättyvät.