• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kolme keskeistä
  liiketoiminta-aluetta

  Liiketoiminta-alueet ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infraan erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot.

  Matkustajaliikenne

  MatkustajaliikenneVR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n harjoittamasta kauko- ja lähijunaliikenteestä sekä Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenteestä. Junissa ja linja-autoissa tehdään vuodessa noin 98 miljoonaa matkaa. Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra täydentää matkustajaliikenteen palvelua junissa ja rautatieasemilla. Avecra on VR Groupin tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa kansainvälinen Rail Gourmet Group.

  VR:n ja Pohjolan Liikenteen isoimpia asiakasryhmiä ovat työ- ja liikematkustajat, opiskelijat, perheet ja muut vapaa-ajan matkustajat. 

  Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että linja-autoliikenteessä. Se hankkii VR:ltä lähijunapalveluja sekä Pohjolan Liikenteeltä linja-autopalveluja pääkaupunkiseudulla.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vr.fiwww.pohjolanliikenne.fi ja www.avecra.fi

   

  Logistiikka

  LogistiikkaVR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Se tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä massatavara- ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä.

  VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä. 

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtranspoint.fi

   

  Infra

  InfraVR Track Oy on infraan erikoistunut rakennusliike ja alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Sillä on vahva kokemus rautatiejärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. VR Track on kasvattanut liiketoimintaansa myös ratojen ulkopuolisissa infrarakentamisen ja kunnossapidon hankkeissa. Yhtiön kansainvälinen kasvu keskittyy rautatieverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöihin pääasiassa Ruotsissa.

  VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita infrarakentamisen palveluja käyttävät yritykset.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtrack.fi

   

  Kunnossapito

  KunnossapitoKunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaita ovat lisäksi osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Oy Karelian Trains Ltd. Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta kuudella varikolla ja kahdella konepajalla. Kunnossapitoyksikköön kuuluva VR Teknologia tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

   

  Junaliikennöinti

  JunaliikennöintiJunaliikennöinti tuottaa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille. Junaliikennöinti vastaa veturi- ja veturinkuljettajapalveluista sekä joistakin konsernin yhteisistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi siihen kuuluu operaatiokeskus, joka vastaa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta. 

  Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin logistiikka- ja matkustajaliikenneliiketoiminnot sekä kaluston kunnossapitopalvelut.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta


  Venäjä ja kansainväliset toiminnot

  Venäjä ja kansainväliset toiminnotVenäjä ja kansainväliset toiminnot edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintojen kanssa. VR Groupilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infrassa pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa. Toiminnon vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR Groupin Moskovan-edustusto. Kansainvälisissä tehtävissä toimii VR Groupissa yhteensä noin 750 henkilöä eri liiketoiminnoissa.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta

  Corenet myytiin Governia Oy:lle

  VR Group ja yritysten operaattori TDC Oy Finland myivät 4.11.2013 omistamansa Corenet Oy:n osakekannan kokonaisuudessa Governia Oy:lle. Corenet tarjoaa televerkkoratkaisuja ja telepalveluja yrityksille ja yhteisöille.

  Lue lisää >>