• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuusjohtaminen

     

   

   

   

  VR Groupin arvot turvallisuuden johtamisessa 

  Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

     

   

   

   


  Turvallisuuspolitiikka

  VR Groupilla on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle turvallisuustyölle.Työturvallisuus on osa henkilöstöstrategiaa.

     

   

   

   


  Turvallisuusohjelma ja sen toteuttaminen

  Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää ohjelmakauden turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Se sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Sen toteutuminen vahvistetaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Nykyinen turvallisuusohjelma on laadittu vuosille 2011-2014.

     

   

   

   


  Turvallisuustavoitteet

  • Turvallisuus on yhteinen asia ja edellyttää kaikkien toimia
  • Riskienhallinta osaksi kaikkea päätöksentekoa
  • Työtapaturmataajuus 18, vakavia työtapaturmia 0, työturvallisuushavainnot 3500, turvallisuustuokiot 1800
  • Laadukas poikkeamien käsittely
  • Turvallisuushavainnoinnin lisääminen

     

   

   


  Onnistumiset ja vastoinkäymiset turvallisuusasioissa

  + Ei kuolleita tai vakavasti loukkaantuneita matkustajia

  + Vaihtotyövaurioiden väheneminen

  + Yleisen turvallisuustietoisuuden lisääminen

  + Esimiehet aktiivisesti mukana turvallisuustyössä
   

     

   

   


  Turvallisuusriskit

  Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin.

     

   

   

   

   
  Turvallisuusteeman toimintaa ja tuloksia parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

  • Riskienhallintapolitiikan uudistaminen
  • Muutokset vaihtotyömenetelmissä
  • Turvallisuuden johtamisen parantaminen
  • Yleisen turvallisuustietoisuuden kasvattaminen