Turvallisuusjohtaminen

   

 

 

 

VR Groupin arvot turvallisuuden johtamisessa 

Turvallisuus on yksi VR Groupin keskeisistä arvoista.

   

 

 

 


Turvallisuuspolitiikka

VR Groupilla on turvallisuuspolitiikka, jossa on määritelty turvallisuuden merkitys ja tarkoitus yhtiössä. Turvallisuuspolitiikka on perustana turvallisuusohjelmalle ja pitkäjänteiselle turvallisuustyölle.Työturvallisuus on osa henkilöstöstrategiaa.

   

 

 

 


Turvallisuusohjelma ja sen toteuttaminen

Turvallisuusohjelma vahvistetaan nelivuotiskaudeksi. Se sisältää ohjelmakauden turvallisuustavoitteet, joiden toteutuminen varmistetaan turvallisuuden johtamisjärjestelmällä.Työturvallisuuden toimintaohjelma vahvistetaan liiketoimintayksiköittäin. Se sisältää työturvallisuustavoitteet ja toimenpiteet. Sen toteutuminen vahvistetaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Nykyinen turvallisuusohjelma on laadittu vuosille 2011-2014.

   

 

 

 


Turvallisuustavoitteet

  • Turvallisuus on yhteinen asia ja edellyttää kaikkien toimia
  • Riskienhallinta osaksi kaikkea päätöksentekoa
  • Työtapaturmataajuus 18, vakavia työtapaturmia 0, työturvallisuushavainnot 3500, turvallisuustuokiot 1800
  • Laadukas poikkeamien käsittely
  • Turvallisuushavainnoinnin lisääminen

   

 

 


Onnistumiset ja vastoinkäymiset turvallisuusasioissa

+ Ei kuolleita tai vakavasti loukkaantuneita matkustajia

+ Vaihtotyövaurioiden väheneminen

+ Yleisen turvallisuustietoisuuden lisääminen

+ Esimiehet aktiivisesti mukana turvallisuustyössä
 

   

 

 


Turvallisuusriskit

Rautatieliikenteen todennäköisimmät ja vaarallisimmat riskit liittyvät ratatyön ja liikenteen yhteensovittamiseen sekä tasoristeyksiin.

   

 

 

 

 
Turvallisuusteeman toimintaa ja tuloksia parantavat muutokset järjestelmissä tai rakenteissa raportointikaudella

  • Riskienhallintapolitiikan uudistaminen
  • Muutokset vaihtotyömenetelmissä
  • Turvallisuuden johtamisen parantaminen
  • Yleisen turvallisuustietoisuuden kasvattaminen