• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Toimintaympäristö

  Muuttuva toimintaympäristö

  VR-Yhtymän omistaa Suomen valtio sataprosenttisesti. Omistajan valtaa käyttää Valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö. Omistajapolitiikkaa harjoitetaan hallitusohjelman mukaisesti.

  Rautatieliikenne on varsin yksityiskohtaisesti säädeltyä. EU:n komissio julkaisi vuoden 2013 alussa ehdotuksen ns. neljännestä rautatiepaketista, jossa esitetään muun muassa pakollista kilpailuttamista matkustajaliikenteen ostopalvelusopimuksille, kotimaan matkustajaliikenteen avaamista kilpailulle, muutoksia Euroopan rautatieviraston ja jäsenmaiden rautatieturvallisuudesta vastaavien virastojen työnjakoon sekä rautatieliikenteen harjoittamisen ja rataverkon omistuksen erottamista toisistaan kaikissa jäsenmaissa. Europarlamentissa ja neuvostossa käsiteltiin ehdotuksia vuoden 2013 aikana ja ehdotusten käsittely jatkuu vuonna 2014.

  VR Group toimii kilpaillussa ympäristössä

  Infraliiketoiminnassa jokainen urakka voitetaan tai hävitään tarjouskilpailun kautta. Logistiikassa kilpailijoita on runsaasti autokuljetuksissa. Rautatiekuljetuksissakin ensimmäiset kilpailijat ovat aloittaneet toimintansa. VR varautuu henkilöliikenteen avautumiseen kilpailulle. Vuoden 2013 lopussa toteutunut rautatiealan koulutuksen siirtyminen VR-konsernista  riippumattomalle taholle oli osa tätä kehitystä. Vaikka VR:llä on toistaiseksi yksinoikeus rautateiden matkustajaliikenteeseen, juna kilpailee jatkuvasti muiden liikennemuotojen, erityisesti yksityisautoilun kanssa.

  VR:n yksinoikeus rautateiden henkilöliikenteeseen perustuu vuonna 2009 liikenne- ja viestintäministeriön kansaa tehtyyn sopimukseen. Sopimus tehtiin kymmeneksi vuodeksi, ja siihen kuului optio seuraavista viidestä vuodesta. Heinäkuussa valtio päätti käyttää sopimuksen option ja pidensi VR:n yksinoikeutta vuoden 2024 loppuun asti. Samalla VR:n velvoitetta liikenteen harjoittamiseen eräillä kannattamattomilla reiteillä laajennettiin. Sopimuksen mukaan option käyttö on mahdollista vain, jos VR sitoutuu merkittäviin kalustoinvestointeihin.

  Lähiliikenteessä noin puolet on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ostoliikennettä. VR:n ja HSL:n sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. HSL on ilmoittanut kilpailuttavansa seuraavan sopimuksen siten, että kilpailtu liikenne alkaisi vuoden 2018 alusta. Kilpailutuksen yksityiskohdat ovat vasta valmistelussa.

  VR Transpointin näkymät ovat vahvasti kytköksissä teollisuuden kasvunäkymiin ja sitä myötä rautatiekuljetusten kysyntään. Kasvunäkymiin vaikuttavat kotimaan lisäksi suhdanteiden kehitys kansainvälisesti, etenkin Venäjällä.

  Rataverkko ja sen kunto määrittelee junaliikenteen reunaehdot

  Rataverkosta vastaa sen omistaja Liikennevirasto, joka saa rahoituksensa valtion budjetista. Parina viime vuonna  radanrakentamiseen ja kunnossapitoon osoitetut määrärahat ovat kasvaneet, mikä on VR:n näkökulmasta enemmän kuin tervetullutta. Rataverkon parantaminen on edellytys rautatieliikenteen nopeuden, täsmällisyyden ja volyymien kehittämiselle.

  Liikennevirasto on myös VR Trackin suurin asiakas. Liikenneviraston määrärahat määrittelevät radanrakentamisen ja kunnossapidon ja niihin liittyvän suunnittelun markkinoiden laajuuden.