VR Groupin arvot ja strategia

Visio

Olemme Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja vastuullisesti tuotettuja.

Strategia

Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta:

-       Toimiva perusta
-       Asiakaslähtöisyys
-       Kilpailukyky
-       Kasvu

Strategiastamme ja sen toteutumisesta saat lisää tietoa alla olevista videoista.

 

Katso täältä VR Groupin strategian lähtökohdat:

 

Puolivälissä muutosmatkaa - näin olemme toteuttaneet strategiaamme:  

 

Perustehtävät

  • Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluja.
  • Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla infrapalveluja, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren.
  • Kotimarkkinamme ovat Suomessa ja Venäjällä.


Arvot

UUDISTUMINEN

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Emme vain sopeudu muutokseen, vaan pyrimme vaikuttamaan siihen ennakoivasti. Kasvun varmistamiseksi ja palvelun parantamiseksi kehitämme uudenlaisia lähestymistapoja ja tartumme uusiin mahdollisuuksiin.

 

TURVALLISUUS JA VASTUULLISUUS

Liikenneturvallisuutemme on Euroopan huippua. Myös ympäristöystävällisyys on konsernia yhdistävä vahvuus. Vastuullisuustyömme on jatkuvaa. Konsernin kestävä kehitys ja henkilöstön tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä.

 

ASIAKAS TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA

Parannamme jatkuvasti palvelujemme laatua ja saatavuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Matkustajaliikenteessä parannamme asiakaspalvelua, uudistamme hinnoittelua ja panostamme täsmällisyyteen. Logistiikassa tarjoamme kokonaispalvelua rautateillä ja maanteillä. Infratoimialalla osaamisemme kattaa hankkeen koko elinkaaren ja yhä useamman toimialan tarpeet.

 

YHDESSÄ TEKEMINEN

Koko konsernimme menestyy, kun teemme työtä yhdessä. Voimavaroja jaetaan liiketoimintojen ja yksiköiden kesken. Niin varmistetaan voimavarojen tehokas käyttö, kehitetään toimintaa alan parhaiden asiantuntijoiden kesken ja luodaan taloudellista vakautta. Keskustelemalla yli yksikkörajojen luomme uutta liiketoimintaa ja tuemme yhteistä kasvua.

 

TAVOITTEELLISUUS

Selkeiden tulostavoitteiden merkitys korostuu epävarmassa taloustilanteessa. Konsernitasolla tavoitteena on noin viiden prosentin liikevoitto ja liikevaihdon vuotuinen viiden prosentin kasvu. Kansainvälisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kannattavuuteen. Myös jokaisella VR:läisellä on omat vastuunsa ja tavoitteensa.