• Tapahtumia aikajanalla
  • Kupittaa–Turku-ratahanke
  • Dr19-veturi
  • Hankinta
  • Sijoittajalle
  • Investoinnit ja kalustohankinnat

    Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2013 olivat 185,2 miljoonaa euroa (106,5 milj. €). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 63,3 miljoonaa euroa. Investoinnit junakalustoon olivat 84,0 miljoonaa euroa (50,0 milj. €). IT-investointeja oli 14,3 miljoonaa euroa (12,9 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 55,7 miljoonaa euroa (22,8 milj. €). 

    Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut, logistiikan kalusto, logistiikan terminaali Kouvolassa sekä Oulun varikko. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. Alkuvuonna hankituista ohjausvaunuista tehtiin leasingsopimus syyskuussa.