• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Investoinnit ja kalustohankinnat

  Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2013 olivat 185,2 miljoonaa euroa (106,5 milj. €). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 63,3 miljoonaa euroa. Investoinnit junakalustoon olivat 84,0 miljoonaa euroa (50,0 milj. €). IT-investointeja oli 14,3 miljoonaa euroa (12,9 milj. €) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 55,7 miljoonaa euroa (22,8 milj. €). 

  Merkittävimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut, logistiikan kalusto, logistiikan terminaali Kouvolassa sekä Oulun varikko. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. Alkuvuonna hankituista ohjausvaunuista tehtiin leasingsopimus syyskuussa.