• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Toimitusjohtajan katsaus

  Taloudellisesti hyvä vuosi

  Konsernin liiketulos kääntyi merkittävästi parempaan edellisvuoteen verrattuna. Etenkin operatiivisen tuloksen paraneminen osoittaa, että konsernissa tehdyt isot uudistukset ja tehostamistoimet vaikuttavat.

  Kaikki liiketoimintayksiköt toimivat kannattavasti. Yhtä tärkeää on se, että asiakastyytyväisyys on saatu palautettua parin vuoden takaisen notkahduksen jälkeen. Yhä useampi suomalainen pitää VR:stä, ja yhtiötä voidaan kehittää vain asiakkaiden luottamuksen varassa.

  VR-konsernilla on menossa historiallisen suuret investoinnit uuteen kalustoon. Vuoden 2013 aikana esiteltiin uudet ohjausvaunut ja 80 uuden sähköveturin kauppa. Tammikuussa 2014 liikenteessä aloitti uusi kaksikerroksinen ravintolavaunu. Näiden hankintojen avulla VR pystyy tarjoamaan suomalaisille aiempaa nopeampaa, täsmällisempää ja miellyttävämpää junamatkustamista.

  Kilpailu alkaa rautateiden matkustajaliikenteessä, kun Helsingin Seudun Liikenne kilpailuttaa 1.1.2018 alkavan lähiliikennesopimuksen. Valmistautuminen kilpailutukseen on jo vauhdissa ja tuo mukanaan muutoksia sekä VR:n toimintatapoihin että organisaatioon. Kaukoliikenteessä valtio päätti jatkaa VR:n yksinoikeutta vuoden 2024 loppuun asti. Toisaalta jatkokausi antaa valtiolle mahdollisuuden valmistautua kilpailun avautumiseen rataverkolla, toisaalta se haastaa VR:n osoittamaan kykynsä asiakkaiden palvelijana.

  Teollisuuden rakennemuutos ja kansainvälinen suhdanne vaikuttaa etenkin logistiikan liiketoiminnan kehitykseen. Idän liikenteen ja Venäjän transiton kasvun ansiosta rautatielogistiikan kokonaisvolyymi kasvoi, vaikka kotimaan liikenne pieneni. Rautatieliikenteen markkinaosuus koko tavaraliikenteestä kasvoi jo toista vuotta peräkkäin.

  Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi tarjoushinnoittelun vauhdittamana. Asiakasohjelma Veturiin kuuluu jo puoli miljoonaa suomalaista, ja se on saanut useissa tutkimuksissa erinomaisen palautteen jäseniltään. Saavutus on huomattavan hyvä vasta kaksi vuotta vanhalle asiakasohjelmalle.

  Poikkeuksellisen voimakas eläköityminen jatkuu lähivuodet. Seuraavien kolmen vuoden aikana kuudesosa konsernin työntekijöistä eli 1700 henkeä siirtyy eläkkeelle. Sukupolvenvaihdos on samalla iso mahdollisuus. Tavoitteena on uudistaa työn tekemisen tapoja niin, että poistuvien tilalle rekrytoidaan 1 000 uutta työntekijää.

  VR Group on tehnyt järjestelmällisesti työtä työturvallisuuden ja henkilöstötyytyväisyyden parantamiseksi. Työtapaturmat ovat vähentyneet yli kolmanneksella, ja tavoitteena on jatkaa myönteistä kehitystä. Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan tyytyväisyys esimiesten toimintaan on parantunut.

  VR-konsernin uudistaminen jatkuu. Mittava investointiohjelma ja kilpailuun varautuminen edellyttävät kannattavuuden ja tehokkuuden parantamista edelleen.

  Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta vuonna 2013.

  Mikael Aro
  toimitusjohtaja